FI SV EN

Generationsväxlingar på gården

Med tanke på tryggandet av kontinuiteten i jordbruksproduktionen är det viktigt att tillräckligt många gårdar har en ny företagare när den föregående går i pension. Etablering av ett jordbruk är inte nödvändigtvis ett lätt beslut. Beslutet påverkas i betydande grad bland annat av branschens allmänna lönsamhet, rykte, producenternas inkomstnivå i förhållande till löntagarnas inkomstnivå, tillgången till finansiering samt utvecklingen av produktionstekniken. Dessutom kräver jordbruket till följd av den ökande storleken på gårdarna allt mer kapital, vilket innebär att etableringen av jordbruk utgör en avsevärd ekonomisk risk.

Syftet är att stödja generationsväxlingar med hjälp av startstöd för unga jordbrukare. Startstöd för unga jordbrukare kan beviljas en stödsökande som vid ansökningstidpunkten är högst 40 år och etablerar jordbruk för första gången. Stöd till unga jordbrukare kan beviljas som understöd, räntestöd för lån och befrielse från överlåtelseskatt.

Mer information om stödvillkoren, stödbeloppet och ansökan om stöd finns på Livsmedelsverkets webbplats. Även information om stöden för renhushållning finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Mer information

Sanna Koivumäki, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162437   E-postadress: