FI SV EN

Stödet till unga jordbrukare hjälper i början

Stöd till unga jordbrukare beviljas för högst 40-åriga jordbrukare. Syftet är att göra det lättare att etablera jordbruk och samtidigt främja jordbrukets strukturutveckling. Stöd kan beviljas under högst fem år efter etableringen av jordbruket.

Mer information på Livsmedelsverkets websidan av stödet till unga jordbrukare.

Mer information