Nya möjligheter för att finansiera fåglarnas livsmiljöer utreds

Projektet SOTKA utreder möjligheterna till nya finansieringsmodeller när det gäller att restaurera viltets livsmiljöer och i synnerhet att styra privat finansiering till naturvården till exempel med hjälp av olika kompensationsmetoder.