Forskning och utveckling

Den grundläggande uppgiften för Jord- och skogsbruksministeriets forskning och utvecklingsverksamhet är att på ett förutseende sätt producera information, kunskap och innovationer som stöd för beslutsfattande för att utveckla näringarnas konkurrensförmåga, främja landsbygdens livskraft samt säkerställa en hållbar användning av förnybara naturresurser.