Jordbruks- och livsmedelssamarbete med Kina

Jord- och skogsbruksministeriet och kineskiska jordbruksministeriet (MoA) har intensifierat sitt samarbete sedan 2005, då ett samarbetsprotokoll (MoU) undertecknades mellan ministerierna. Protokollet uppdaterades i september 2012. Protokollet innehåller 9 delområden i samarbetet: forskningssamarbete, livsmedelskvalitet och -säkerhet, biomassabaserad energi, miljövänligt jordbruk, husdjursproduktion, djurhälsa, vattenbruk, havreproduktion och jordbruksmaskiner.

För genomförande av samarbetsprotokollet har tillsatts en tjänstemansarbetsgrupp på den övre ledningens nivå och även ett samarbetsunderlag (China-Finland Platform for Agricultural Development and Innovation, CF-PADI) håller på att byggas upp. Avsikten är att inkludera alla delområden som listats i protokollet i underlaget.

Det huvudsakliga målet med CF-PADI är att utveckla samarbetet genom att marknadsföra den finländska, säkra och övervakade ”från åkern till bordet-matkedjan” där man med hjälp av utvecklad och innovativ teknik och kompetens producerar högklassiga, hälsosamma och rena livsmedel med beaktande av miljö och hållbar utveckling.

 

Närmare upplysningar: Konsultativ tjänsteman Kimmo Närhinen, tfn 0295162257, kimmo.narhinen@mmm.fi