Fånga kolet-utvecklingsprojekt


Den första omgången för ansökan om finansiering för praktiknära utvecklingsprojekt har nu inletts
Jord- och skogsbruksministeriet utlyser stöd för utvecklingsprojekt som bidrar till markanvändningssektorns klimatåtgärder. Ansökningsomgången pågår från den 25 januari till den 28 februari 2021. Den här gången söks projekt som omsätter forskningsresultat till praktiska åtgärder och som bidrar till ett klimatsäkert jord- och skogsbruk och jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen.

Att uppnå klimatmålen inom markanvändningssektorn förutsätter att forskningsresultat och bästa rutiner omsätts till åtgärder. Nu efterlyser vi projekt som ger lösningar bland annat för att diversifiera odlingen och trygga skogarnas tillväxt samt för att utveckla användningen av torvmarker och gamla torvutvinningsområden.

Den första omgången för ansökan om finansiering för praktiknära utvecklingsprojekt pågår fram till den 28 februari 2021. Fler ansökningsomgångar ordnas senare under regeringsperioden.

Ansökningarna behandlas i mars 2021. Storleken på de enskilda projekten kan variera till exempel mellan 50 000 och 400 000 euro, men av grundad anledning kan det också handla om större projekt. Projekten kan pågå i 1 –3 år, men även projekt under ett år är möjliga 1.4.2021-31.12.2023.

Finansiering kan sökas för både allmännyttig och ekonomisk verksamhet som beskrivs närmare i utlysningen:
•    att främja ett klimatsäkert skogsbruk
•    att främja ett klimatsäkert jordbruk
•    förändringar i markanvändningen och våtmarker
•    jord- och skogsbrukets anpassning till klimatförändringen
•    att genomföra markanvändningssektorns informationsprogram

Stödnivåerna varierar mellan 50 och 100 procent beroende på aktören och typen av verksamhet.

Tidsplan och anvisningar


Tidsfristen för ansökan om finansiering löper ut den 28 februari 2021 kl. 16.15.

Allmänna anvisningar och förutsättningar

Närmare anvisningar om hur man kan delta i ansökan finns i utlysningen nedan.

Utlysning av stöd

En översättning av utlysningen kommer att läggas till på webbplatsen inom kort.

Materialer från webbinar 29.1.2021 (på finska)

På vår webbplats

Ansökan om projektfinansiering

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 7.1.2021: Utveckling av klimatåtgärderna inom jord- och skogsbruket stöds genom en förordning