Enheten för utveckling av landsbygden

Enheten för utveckling av landsbygden har till uppgift att främja utvecklingen, livskraften och förnyelsen av jordbruket på landsbygden och i skärgårdsområdena, miljövården, företagsverksamhetens ekonomiska förutsättningar och konkurrenskraft, kompetensen, innovationerna samt den lokala frivilliga verksamheten genom CAP-planens åtgärder inom ramen för landsbygdsfonden och programmet för utveckling av landsbygden samt genom nationella åtgärder.

E-postadresser: fornamn.efternamn@gov.fi


Enhetschef, Vesanto Taina
lantbruksråd
tfn 0295 16 2405

Kiikkala Meri
specialsakkunnig 
Uppgifter som förvaltningsmyndighet för CAP-planens kommunikation
Ledning av den riksomfattande CAP-kommunikationen
tfn 0295 16 2042 

Repo Mia
administrativ assistent
enhetens administrativa biträdande uppgifter
tfn 0295 16 2201

 

Teamet för programmets koordination

Hartman Tiina
specialsakkunnig
CAP-beredning och ändringar
AKIS, miljöfrågor, vice ordförande för miljöteamet (CAP-ärenden)
tfn 0295 16 2271

Loikkanen Eeva
specialsakkunnig
Åtgärder för djurens välbefinnande
Övervakningskommitté
tfn 0295 16 2015

Malm Tiina
konsultativ tjänsteman, teamansvarig
Samordningsuppgifter för CAP-planen (bl.a. planering, beredning och ändringar av strategi- och programarbetet)
Europeiska kommissionens CAP-kommitté, rådets CAP-arbetsgrupp
CAP-planens rådgivningsåtgärder och åtgärder för djurens välbefinnande
tfn 0295 16 2428  

Pehkonen Eero
konsultativ tjänsteman
Samordning av utvärderingen av CAP-planen och forskningssamarbete i frågor som gäller utveckling av landsbygden
Ersättningar för naturskador, miljöersättningar
OECD Joint Working Party on Agriculture and Environment
tfn 0295 16 2217 

Terho Virva 
konsultativ tjänsteman
Planering och uppföljning av EJFLU:s finansiering
Övervakningskommitté
Uppföljning och rapportering till Europeiska kommissionen om genomförandet av landsbygdsprogrammet och CAP-planen
Ram- och budgetberedning (mom. 30.10.43. 30.20.43 och 30.20.44)
tfn 0295 16 2141

 

Regionteam

Anttila Leena
konsultativ tjänsteman
Tekniskt bistånd inom landsbygdsprogrammet och CAP-planen
Innovationsgrupper för landsbygden (EIP)
EU:s Östersjöstrategi och nordiskt samarbete
Övervakningskommitté
tfn 0295 16 2240 

Auri Elina
ledande sakkunnig
Generalsekreterare för skärgårdsdelegationen (SANK)
Skärgårdspolitiken och utvecklingen av skärgården
Budgetberedning (mom. 30.10.63)
tfn 0295 16  2041

Husberg Antonia
konsultativ tjänsteman
Generalsekreterare för landsbygdspolitiska rådet (MANE)
Landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling
tfn 0295 16 2033

Jänis Laura
specialsakkunnig
Landsbygdspolitik och Lokal utveckling och Leader-verksamhet
Landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling
Regionalpolitik och regionutveckling
Skoltstöd
tfn 0295 16 2090

Kalliokoski Juuso
ledande sakkunnig
Företagsfinansiering för landsbygden
Annan företagsverksamhet på gårdsbruksenheter
Samordningsuppgifter som gäller företagsfinansiering (ANM, Finnvera, Business Finland)
tfn 0295 16 2470

Latvakoski Laura
specialsakkunnig
Skärgårdspolitiken, (SANK)
tfn 0295 16 2054

Rouvavuori Joel 
specialsakkunnig 
Riskhantering inom jordbruks- och landsbygdsföretag. Verksamhets- och ekonomiplan. Beredning av budgeten (mom. 30.10.64).
tfn 0295 16 2019

Selkäinaho Marianne
ledande sakkunnig
Uppgifter i anslutning till utvecklingsprojekt inom landsbygdsprogrammet och CAP-planen:
utbildning och informationsförmedling, allmännyttiga investeringar och bredbandsprojekt, samarbetsprojekt, projekt för utveckling av verksamhetsmiljön och näringarna
Landsbygdsnätverkets uppgifter som förvaltningsmyndighet
tfn 0295 16 2218

Sihvola Auli
specialsakkunnig
Generalsekreterare för parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygder (HARVA)
Stöd för bybutiker
Landsbygdspolitik och regionutveckling
tfn 0295 16 2442

Sihvola Sanna
konsultativ tjänsteman, teamansvarig
Regional och lokal landsbygdsutveckling
NTM-centralernas resultat- och sektorstyrning
landsbygdspolitik
tfn 0295 16 2264

Tantarimäki Sami
specialsakkunnig
Landsbygdspolitiska rådet (MANE)
Landsbygdspolitik och landsbygdsutveckling
Forskning och utveckling på landsbygden
tfn 0295 16 2330

 

Teamet för utveckling av jordbruket

Hellstedt Maarit
projektchef
Jordbruksbyggande
Jordbruksteknik
tfn 0295 16 2083

Koivumäki Sanna
konsultativ tjänsteman, teamansvarig
Strukturstöd till jordbruket (investeringsstöd för jordbruket och startstöd till unga jordbrukare)
Strukturstöd för renhushållning
tfn 0295 16 2437

Meurasalo Saara
landsbygdsekonom
Sekreterare för gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA)
TTS och budgetberedning (mom. 30.10.40, 30.20.41 och 30.20.42)
Uppföljning och analys av EU:s nya finansiella instrument
tfn 0295 16 2035

Pethman Kaisa
specialsakkunnig
Investeringsstöd för jordbruket
Utvärdering av CAP-planens effekter
CAP-planens forskningssamarbete
tfn 0295 16 2211

Schulman Anna
konsultativ tjänsteman
CAP-planens miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och icke-produktiva investeringar
Miljöfrågor inom jordbruket
tfn 0295 16 2199

Tikander Sanna
specialsakkunnig
Främjande av cirkulär ekonomi för näringsämnen och vattenskydd inom jordbruket
HELCOM
tfn 0295 16 62178

Mer information

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Rådet (jordbruk och fiske)  Telefon:0295162405   E-postadress: