Utveckling av landsbygden vid jord- och skogsbruksministeriet

Enheten för utveckling av landsbygden

Enheten för utveckling av landsbygden har till uppgift att bidra till landsbygdens livskraft och förnyelse, företagsamhetens ekonomiska förutsättningar och konkurrenskraft, lokal frivilligverksamhet samt miljövård med hjälp av nationella insatser och åtgärderna i det EU-delfinansierade programmet för utveckling av landsbygden.

E-postadresser: [email protected]


Enhetschef
Vesanto Taina

lantbruksråd
tfn 02951 62405

Mäkelä Sirpa
sekreterare
tfn 02951 62460 

Repo Mia
administrativ assistent
tfn 02951 62201

Kivistö Eeva-Kaisa
programinformatör
tfn 02951 62345 

Lyra Annukka (på vårdledighet)
programinformatör

Landsbygdsprogrammets koordination

Anttila Leena
konsultativ tjänsteman
tekniskt bistånd, internationella projekt, Östersjön, EIP
tfn 02951 62240 

Malm Tiina
konsultativ tjänsteman
programkoordination, frågor som gäller miljö och djurs välbefinnande
tfn 02951 62428  

Meurasalo Saara
överinspektör
programutvärdering

tfn 02951 62035

Pehkonen Eero (på vårdledighet)
överinspektör
programutvärdering
tfn 02951 62406 

Selkäinaho Marianne
landsbygdsöverinspektör
projektstöd
tfn 02951 62218

Summanen Leena
landsbygdsekonom
programfinansiering
tfn 02951 62272

Terho Virva 
landsbygdsekonom
programuppföljning
tfn 02951 62141

 

Regionutveckling

Husberg Antonia
landsbygdsöverinspektör
Landsbygdspolitiska rådet (MANE)
tfn 02951 62033

Jänis Laura
landsbygdsöverinspektör
Leader, lokalutveckling, regionpolitik
tfn 02951 62090

Kalliokoski Juuso
överinspektör
företagsstöd
tfn 02951 62470  

Leppänen Jorma
konsultativ tjänsteman
skärgårdspolitik
tfn 02951 62066

Sihvola Sanna
konsultativ tjänsteman
regionutveckling, NTM-styrning
tfn 02951 62264

Summanen Leena
landsbygdsekonom
programfinansiering
tfn 02951 62272

Åström Christell
specialsakkunnig
landsbygdspolitik
tfn 02951 62030

 

Landsbygdsstruktur

Brännäs Kjell
planerare
jordbrukets produktionsbyggnader och teknologi
tfn 02951 62331 

Juvonen Esko
lantbruksråd
strukturstöd
tfn 02951 62271   

Koivumäki Sanna
jordbruksöverinspektör
investeringar
tfn 02951 62437

Schulman Anna
överinspektör
miljöfrågor
tfn 02951 62199

Seppänen Raija
överarkitekt
investeringar, byggande, samhällsstruktur, planläggning och landskap
tfn 02951 62483

Mer information

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Rådet (jordbruk och fiske)  0295162405