Utveckling av landsbygden vid jord- och skogsbruksministeriet

Enheten för utveckling av landsbygden

Enheten för utveckling av landsbygden har till uppgift att bidra till landsbygdens livskraft och förnyelse, företagsamhetens ekonomiska förutsättningar och konkurrenskraft, lokal frivilligverksamhet samt miljövård med hjälp av nationella insatser och åtgärderna i det EU-delfinansierade programmet för utveckling av landsbygden (landsbygdsprogram).

E-postadresser: forn[email protected]


Enhetschef
Vesanto Taina

lantbruksråd
tfn 0295 16 2405

Julkunen Viljami
administrativ assistent
tfn 0295 16 2043

Kiikkala Meri
specialsakkunnig 
kommunikationen om landsbygdsutveckling, landsbygdsfonden (landsbygdsprogram) och Östersjön
tfn 0295 16 2042 

Repo Mia
evenemangskoordinator
Landsbygdsparlament 2021
tfn 0295 16 2201

 

Landsbygdsprogrammets koordination

Hartman Tiina
specialsakkunnig
Förberedelser inför den gemensamma jordbrukspolitiken
tfn. 0295 16 2271

Loikkanen Eeva
specialsakkunnig
djurens välbefinnande
tfn 0295 16 2015

Malm Tiina
konsultativ tjänsteman, teamansvarig
landsbygdsprogrammets koordination, frågor som gäller miljö och djurens välbefinnande
tfn 0295 16 2428  

Pehkonen Eero
konsultativ tjänsteman
landsbygdsprogrammets utvärdering och forskningssamarbete
tfn 0295 16 2217 

Tapio-Biström Marja-Liisa
konsultativ tjänsteman
landsbygdsprogrammets klimat- och miljöverkningar, återvinning av näringsämnen
tfn 0295 16 2400

Terho Virva 
landsbygdsekonom
landsbygdsprogrammets uppföljning
tfn 0295 16 2141

 

Regionutveckling

Anttila Leena
konsultativ tjänsteman
tekniskt stöd, internationella projekt, Östersjön, EIP
tfn 0295 16 2240 

Auri Elina
ledande sakkunnig
skärgårdspolitik
tlf 0295 16  2041

Husberg Antonia
landsbygdsöverinspektör
Landsbygdspolitiska rådet (MANE), Landsbygdsparlament 2021
tfn 0295 16 2033

Jänis Laura
landsbygdsöverinspektör
Leader, lokalutveckling, regionpolitik
tfn 0295 16 2090

Kalliokoski Juuso
ledande sakkunnig
företagande på landsbygden 
tfn 0295 16 2470

Karjalainen Sirpa
konsultativ tjänsteman
Främjande av bioekonomi, specielt i jordbruk och landsbygdsnäringar, sammarbete inom innovation 
tlf 0295 16 2103

Karlsson Joel
specialsakkunnig 
Riskhantering inom jordbruks- och landsbygdsföretag. Verksamhets- och ekonomiplan. Beredning av budgeten.
tfn 0295 16 2019

Latvakoski Laura
sakkunnig
Landsbygdspolitiska rådet (MANE), landsbygdspolitik
tfn 0295 16 2054

McPartlin Maria
administrativ assistent
landsbygdspolitik
tfn. 0295 16 2061

Selkäinaho Marianne
landsbygdsöverinspektör
projektstöd för landsbygden
tfn 0295 16 2218

Sihvola Auli
specialsakkunnig
landsbygdspolitik
tfn. 0295 16 2442

Sihvola Sanna
konsultativ tjänsteman, teamansvarig
regional och lokal landsbygdsutveckling, NTM-styrning
tfn 0295 16 2264

 

Landsbygdsstruktur

Hellstedt Maarit
projektledare
Jordbruksbyggnader och -teknik
tfn 0295 16 2083

Koivumäki Sanna
jordbruksöverinspektör
Jordbrukets strukturstöd (investeringstöd och startstöd till unga jordbrukare), struktustöd för ren och naturnäriningar.
tfn 0295 16 2437

Meurasalo Saara
landsbygdsekonom
sekreterare i gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA), uppföljning av EU:s nya finansieringsinstrument
tfn 0295 16 2035

Schulman Anna
överinspektör
Miljöersättningar och ekologisk produktion, miljöfrågor inom jordbruket
tfn 0295 16 2199

Mer information

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Rådet (jordbruk och fiske)  0295162405