FI SV EN

Internationella organisationer

Centrala internationella organisationer inom Jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde är FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD. Inom deras ansvarsområden finns flera frågor inom JSM:s sektorer. Avdelningarna deltar i det arbete som gäller deras ämnesområden och verksamhet på ministeriets nivå samordnas i organisationerna i gruppen för internationella frågor. Den centrala organisationen med tanke på handelspolitik är Världshandelsorganisationen WTO där regler inom jordbruket hanteras.