Vatten

Vatten är en livsviktig förnybar naturtillgång. I Finland finns det rikligt med vatten av god kvalitet.

 • Lagstiftning »

  Central lagstiftning

 • Vattenvård »

  Vattnens goda tillstånd skapar förutsättningar för rekreationsanvändning av naturen, landsbygdens välbefinnande och näringarna.

 • Vattentjänster »

  Människorna och näringarna behöver rent vatten i alla situationer. Riskerna vid vattentjänsterna ska hanteras och vattentjänsterna utvecklas som en del av användningen av områden.

 • Grundvatten »

  Grundvattenfrågorna är viktiga och och grundvattenkompetens behövs förutom i samhällenas vattenförsörjning i många andra uppgifter.

 • Översvämningar och torka »

  Översvämningar och torka kan hota människors hälsa och säkerhet. Hanteringen av översvämnings- och torkrisker hör till ministeriets verksamhetsområde.

 • Dammar och reglering »

  Det finns cirka 430 betydande dammar i Finland. Av dessa är cirka 310 vattendragsdammar och resten avfalls- och gruvdammar.

 • Finansiering »

  NTM-centralerna kan bevilja understöd från statens medel för projekt som förbättrar användningen av vattendrag och deras tillstånd samt minskar flod- och torrhetsrisken.

 • Internationell vattenpolitik »

  Genom samarbete mellan den offentliga och privata sektorn främjas gränsvattendragssamarbetet, lösningen av internationella vattenfrågor och den internationella affärsverksamheten som grundar sig på vattenkunskap.

 • Nationell reform av vattentjänster »

  Målet är att ta fram sätt att reformera vattentjänsterna och förutse förändringar i verksamhetsmiljön.