Utlåtande om statsådets förordning om temporärt stöd för beskogning på remiss

Ett lagförslag om beskogning av impedimentmark är just nu under behandling i riksdagen. Stödvillkoren som ingår i lagen ska preciseras genom statsrådets förordning som är på remiss fram till den 8 december 2020. Målet är att lagen och förordningen ska träda i kraft vid ingången av 2021. Stödsystemet som är nytt har beretts i samband med markanvändningssektorns klimatåtgärder

Begäran om utlåtande och ett utkast till statsrådets förordning: På remiss

Fånga kolet -forsknings- och innovationsprogrammet

Ansökningstiden för programfinansieringen pågår fram till den 21 december 2020 klockan 16.15.

Mer information om ansökning