Säkerhet och tillsyn


Livsmedelstillsynen har i uppgift att säkerställa livsmedlens säkerhet och riktigheten hos informationen om livsmedlens kvalitet och sammansättning.

Livsmedelssäkerheten omfattar god hygien. Livsmedelsverket ger råd om god hygien samt om bestämmelser gällande livsmedel, transport och företagens egenkontroll av livsmedel. Evira övervakar också påståenden om livsmedlens hälsosamma verkningar i marknadsföring.

Mer information

Tove Jern, maatalousylitarkastaja 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162318  


Anna Lemström, elintarvikeylitarkastaja 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162145