Ansökan om finansiering

I programmet ska ingå forsknings- och försöksprojekt som handlar om jordbrukets miljökonsekvenser och som finansieras med medel ur jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets olika finansieringskällor.

Hittills har man kunnat söka finansiering i samband med jord- och skogsbruksministeriets Makera-ansökan åren 2015 och 2016. Forskningsprogrammet innehåller också projekt med lämpliga temaområden som finansieras av miljöministeriet och statsrådet.