Rådet

Enligt fördraget om Europeiska unionen beslutar rådet på kommissionens förslag om reglerna för den gemensamma jordbrukspolitiken genom medbeslutandeförfarandet med Europaparlamentet. Rådet består av medlemsstaternas ministrar och det sammanträder i tio olika sammansättningar beroende på frågan som behandlas.

Jordbruks- och fiskeministrarna sammanträder i genomsnitt en gång i månaden i jordbruks- och fiskerådets sessioner som annars hålls i Bryssel, förutom i april, juni och oktober i Luxemburg. Rådet fattar sina beslut med kvalificerad majoritet i medbeslutandeförfarandet med Europaparlamentet.

 

På andra webbplatser

Europeiska unionens råds webbplats