Programarbete


Varje valperiod utarbetar skärgårdsdelegationen ett nationellt program med riktlinjer för utvecklingen av skärgårds- och vattendragsområdena. 

Människornas skärgård - Nationellt program för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023 är det sjätte skärgårdspolitiska programmet. Programmet har utarbetats i samarbete med olika aktörer i skärgårds- och vattendragsområdena med medverkan från skärgårdsborna. Programmet lyfter fram målen för utvecklingen av skärgårdsområdena 2020–2023.

Utvecklingen av skärgårdsområdena styrs av visionen om ett gott liv i skärgården: ”Finlands skärgårdsområden är livskraftiga, tillgängliga och naturnära områden, som erbjuder en mångsidig och kulturellt utpräglad boende- och verksamhetsmiljö. Livskraftiga skärgårdsområden skapar välfärd i hela samhället!”

I skärgårdsprogrammet presenteras de principer och teman som stöder visionen. Verksamhetsprinciperna i programmet är skärgårdens styrkor och hur de kan nyttjas, uppbyggande av samarbete och nätverk, smart anpassning samt större ansvar för miljön.

Innehållet i skärgårdsprogrammet är indelat i fem huvudteman:

  1. Förbindelser och transporter: Tillgänglighet skapar förutsättningar för livskraft och ett gott liv i olika skärgårdsområden. 
  2. Boende, med barn och unga som specialtema: Skärgården som en attraktiv livs- och verksamhetsmiljö för människor i alla åldrar. 
  3. Näringsgrenar och tjänster: En mångsidig näringsstruktur gör det möjligt att försörja sig i skärgården. Digitaliseringen ökar utbudet av tjänster i skärgården. 
  4. Skärgårdskultur: Skärgården skapar välfärd för hela samhället. 
  5. Natur och miljö: Värdet av skärgårdens natur och miljö identifieras. En välmående natur och vattendrag är en förutsättning för en livskraftig skärgård.

Skärgårdsprogrammet innehåller inga konkreta åtgärder, utan skärgårdsdelegationen gör upp en årlig verksamhetsplan med åtgärder som stöder målen för skärgårdsprogrammet.

Läs mer om programarbetet på webbplatsen skargardspolitiken.fi 

Människornas skärgård - Nationellt program för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023 på Publikationsarkivet Valto

 

Mer information

Elina Auri, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162041   E-postadress: