Storviltsassistans

Storviltsassistans (SRVA) är en organisation som upprätthålls av jaktvårdsföreningarna, den förmedlar tjänstehjälp av jägarna till polisen vid stora rovdjurskonflikter.

Polisen behöver frivilliga jägares och hundledares hjälp t.ex. i att spåra vid kollisioner skadade hjortdjur och stora rovdjur samt att driva bort stora rovdjur från tätt bebyggda områden. Jägarna ser till att kraven i djurskyddslagen uppfylls – ett djur i hjälplöst tillstånd lämnas inte vind för våg.

I SRVA-verksamheten deltar också lokala jaktsällskap och förare av spårningshundar. Spårningsledarna utbildar och handleder förare av hundar som spårar stora rovdjur och hjortdjur samt upprätthåller aktuella listor över verksamma hundpatrullers kontaktuppgifter.

Begäran om assistans vid älgkrockar kommer från nödcentralen direkt till en SRVA-kontaktperson som förmedlar informationen till spårare som går ut i terrängen. Om det är fråga om stora rovdjur leds verksamheten av polisen som kontaktar den lokala SRVA-kontaktpersonen.

 

På andra webbplatser:

Finlands viltcentral SRVA