Finansiering och stöd

Specialunderstöd för projekt som gäller jordbruksrådgivningstjänster
Ansökningarna ska lämnas in senast den 7 januari 2022 kl. 16.15

Finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt

Stöd för fiskerinäring