Utvecklingsprogrammet för fisketurism 2024–2034

Målet för fisketurismens utveckling är ambitiöst: enligt visionen i det nya utvecklingsprogrammet ska Finland ha Europas mest mångsidiga och högklassiga fisketjänster 2034. I Finlands vattendrag och fiskbestånd finns en enorm potential för att utveckla fisketurismen, men Finland har ingen stark image på den internationella marknaden och tjänsteutbudet motsvarar inte till alla delar efterfrågan.

Utvecklingsprogrammet innehåller förslag till åtgärder för utveckling av tjänsterna och affärsverksamheten, försäljningen och marknadsföringen samt verksamhetsmiljön. För att kunna genomföra åtgärderna behövs sakkunskap och arbetsinsatser av flera olika aktörer med olika kopplingar till fisketurismen. De viktigaste aktörerna är de som äger vattenområden, fiskeriområdena, kommunerna och landskapen, organisationer inom fiskeri- och turistbranschen samt forskningsinstitut och statsförvaltningen. 

Programmet för utveckling av fisketurismen har utarbetats under jord- och skogsbruksministeriets ledning i brett samarbete med olika berörda grupper. I arbetsgruppen satt sakkunniga i fiskeri, turism och regionutveckling. I regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering står att regeringen ska satsa på fisketurismen. Programmet genomför således regeringsprogrammet. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah godkände utvecklingsprogrammet i maj 2024. 

Programmets innehåll

•    Infograf om visionen och sammandraget 
•    Utveckling av tjänster och affärsverksamhet
•    Utveckling av försäljning och marknadsföring
•    Utveckling av verksamhetsmiljön
•    Tidsplan, ansvariga aktörer, finansiering och uppföljning
•    Bakgrund, beskrivning av nuläget och nyckeltal

Fisketurism 2034

Vision
Finland har mångsidiga och ansvarsfulla fisketjänster som är av högsta klass i Europa.
Mål
1.    Fiskemöjligheterna har omsatts i förstklassiga tjänster som kan köpas smidigt och som intresserar olika kundgrupper. Affärsverksamheten bygger på kompetens och nätverk och är lönsam. Fisketurismen är hållbar.
2.    Finland har en attraktiv image inom fisketurismen. Kundorienterade fisketurismprodukter finns att köpa smidigt även digitalt. Man investerar i marknadsföring och gör det långsiktigt. Man känner till de centrala kundgrupperna och den internationella marknaden och produkterna möter efterfrågan.
3.    Fisketurism är en näring som skapar välfärd och arbete och som har betydande effekter på den regionala ekonomin. Affärsverksamheten inom fisketurismen har goda förutsättningar att utvecklas och nå framgång. Förvaltningen av fiskbestånden och  fiskevattnen och utvecklingen av fisketillstånden tjänar fisketurismens verksamhetsförutsättningar.

Program för utveckling av fisketurismen 2024-2034

Mer information

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162404   E-postadress: