Information om skogstillgångar

I internationell jämförelse är Finlands skogstillgångar mycket kända. Riksskogsinventeringen har producerat tillförlitliga skogsdata sedan 1920-talet. Inventeringsresultaten använder man bland annat för att följa upp skogstillgångar. Informationen behövs också för internationell rapportering och strategisk planering.

Finlands skogscentral samlar in skogsdata med hjälp av ett fjärrkartläggningssystem som bygger på laserskanning. Datamängden hålls uppdaterad genom tillväxtberäkning och åtgärdsinformation. Informationen är tillgänglig för alla. Finlands skogscentral använder skogsdata för att övervaka att skogslagarna följs och för att ge råd till skogsägare. Skogsägare och övriga aktörer kan också tillämpa informationen när de planerar vård och användning av sina skogar via tjänsten minskog.fi.

På andra webbplatser
Skogsresurser och skogsplanering (Naturresursinstitutet Luke)
MinSkog.fi (Skogscentralen)

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339