Mer ekologiskt!

Jordbrukspolitikens strategiska mål är enligt Katainens regeringsprogram stark tillväxt i andelen närproducerad och ekologiskt producerad mat.

Statsrådet antog 16.5.2013 regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020, Mera ekologiskt! Programmet finns på finska, svenska och engelska.

Ekoprogrammets mål:

  • öka ekologisk produktion
  • göra utbudet av ekologiskt producerad mat mångsidigare
  • förbättra tillgången till ekologiskt producerad mat både via detaljhandeln som storkök

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 bidrar på många sätt till ekologisk odling, livsmedelsproduktion och marknadsföring. Stöden till ekologisk växtodling och husdjursproduktion är under denna programperiod en egen åtgärd. Mer information om de möjligheter som programmet ger på www.landsbygd.fi.

Konsumentkampanjen Luomuu!

Konsumentkampanjen Luomuu!, som beställts av jord - och skogsbruksministeriet, ordnades 2015 –2016.

I början av kampanjen gjordes en intervjuundersökning med tusen personer och en motsvarande konsumentintervjuundersökning genomfördes i början av 2017 efter att kampanjen avslutats.

För en inledande undersökning intervjuades tusen människor. En slutundersökning gjordes i maj 2017.

Kampanjen genomfördes av reklambyrån Markit Oy.

Mer information

Leena Seppä, maatalousylitarkastaja 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162373  


Antero Nikander, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162403