Myr- och torvmarker

Främjande av ansvarsfullt nyttjande och skydd av myr- och torvmarker

Statsrådet godkände principbeslutet om hållbart och ansvarsfullt nyttjande och skydd av myr- och torvmarker den 30 augusti 2012. I principbeslutet dras riktlinjer för hållbart och ansvarsfullt nyttjande och skydd av myr- och torvmarker i Finland.

I Finland upptar myr- och torvmarkerna totalt 9,3 miljoner hektar, vilket är en tredjedel av landets landareal. Cirka häften av myrmarkerna är utdikade för skogsbruk, cirka 250 000 hektar används för odling och cirka 60 000 hektar används för aktiv torvproduktion. Av den nuvarande myrmarksarealen är 1,2 miljoner hektar skyddad, dvs. cirka 13 procent. Torv omfattar cirka 7 procent av Finlands energiförsörjning.

På andra webbplatser

Myrarnas speciella växthuseffekt (Naturresursinstitutet)

Mer information