FI SV EN

En hälsosam kost

En hälsosam kost är en del av matens säkerhet och hör därför till ett av jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden. Legislativa ärenden i fråga om näringspolitik med anknytning till kostfrågor behandlas i diverse expertgrupper tillsatta av jord- och skogsbruksministeriet expertgrupper.

Statens näringsdelegation är ett expertorgan som är underställt Jord- och skogsbruksministeriet. Dess uppgift är att följa upp och utveckla befolkningens näring. Delegationen upprättar rekommendationer kring näring, ger åtgärdsförslag och följer upp hur åtgärderna genomförs samt hur de påverkar befolkningens hälsa. Delegationens medlemmar är experter vid myndighetsinstanser som behandlar näringsfrågor, hälsofrämjande organisationer och forskningsinstitut. Den nuvarande delegationen började sin treåriga mandatperiod den 4.10.2017.

 

Länkar:

Statens näringsdelegation

Delegationen för matpolitik (beslutet om tillsättande) [FI]

Sektionen för livsmedelslagstiftning och -tillsyn (beslutet om tillsättande) [FI]

sektionen för utveckling av livsmedelskedjan och kommunikation (beslutet om tillsättande)

 

 

Mer information

Minna Huttunen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten Telefon:0295162384   E-postadress:


Anna Lemström, livsmedelsöverinspektör 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Livsmedelssäkerhetsenheten Telefon:0295162145   E-postadress: