Landsbygdsbarometern

 

Landsbygdsbarometern utreder hur invånarna i Finland – såväl vanliga människor som expertgrupper – uppfattar landsbygdens karaktär. Frågan är komplex och behandlas ur flera olika synvinklar

Landsbygdsbarometern belyser finländarnas åsikter om landsbygden

 

Barometern Landsbygd 2020 togs fram av Naturresursinstitutet och Taloustutkimus Oy på uppdrag av Landsbygdspolitiska rådet.

Barometern Landsbygd 2014 belyser finländarnas uppfattningar om landsbygden. Den utgör en fortsättning på barometern Landmärken som åren 2009 och 2011 genomfördes av Sitra inom ramen för programmet Landmärken. Barometern Landsbygd 2014 publicerades i januari 2014. Taloustutkimus Oy genomförde barometerundersökningen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Läs mer: Barometern Landsbygd 2014

På andra webbplatser

landsbygdspolitik.fi

Mer information

Antonia Husberg, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162033   E-postadress: