Landsbygdsbarometern

Barometern Landsbygd 2014 belyser finländarnas uppfattningar om landsbygden. Den utgör en fortsättning på barometern Landmärken som åren 2009 och 2011 genomfördes av Sitra inom ramen för programmet Landmärken. Barometern Landsbygd 2014 publicerades i januari 2014. Taloustutkimus Oy genomförde barometerundersökningen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Läs mer: Barometern Landsbygd 2014

Mer information

Antonia Husberg, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162033   E-postadress: