Skogspolitisk redogörelse 2050

En skogspolitisk redogörelse överlämnades till riskdagen av statsrådet i februari 2014. Redogörelsen innehåller riktlinjer för användningen av våra skogar fram till år 2050. Riksdagen antog i maj ett ställningstagande i enlighet med jord- och skogsbruksutskottets betänkande.

Skogspolitiken siktar till att stärka de olika formerna av välbefinnande som våra skogar ger och bidra till en bioekonomisk tillväxt. I fokus inom bioekonomin står förnybara naturresurser med hjälp av vilka man producerar såväl varor som tjänster. En fungerande bioekonomi medför hållbar ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen.

Redogörelsen siktar till växande välmående genom dessa mål:

  1. Finland är en konkurrenskraftig omvärld för skogliga affärsfunktioner.
  2. Skogsbranschen och dess strukturer förnyas och diversifieras.
  3. Skogen används på ett aktivt, hållbart och mångsidigt sätt.

Riksdagen understryker i ställningstagandet bl.a. Finlands naturliga förutsättningar och kunnande som världens ledande skogsland, ökad användning av träråvaror, enklare sätt för generationsväxlingar för att bidra till aktivt skogsföretagande och skapande av förutsättningar för nya investeringar. I ställningstagandet poängteras ytterligare ett initiativkraftigt och logiskt inflytande på beredningen av skogs- och miljöpolitiken i EU och på internationellt plan.

Den skogspolitiska redogörelsen har tagits fram av jord- och skogsbruksministeriet i ett brett samarbete med olika intressentgrupper. Utifrån redogörelsen och riksdagens ställningstagande utarbetades den nationella skogsstrategin 2025 som i fortsättningen är vårt nationella skogsprogram.

På vår webbplats

Skogpolitisk redogörelse

På andra webbplatser

Riksdagens ställningstagande

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162150   E-postadress:


Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress:


Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress: