Politikåtgärdernas påverkan och samordning av åtgärderna

De projekt som gäller detta temaområde ger svar på följande frågor:

  • På vilket sätt inverkar EU:s gemensamma jordbrukspolitik, det nationella landsbygdsprogrammet och övriga politiska åtgärder på uppnåendet av de nationella och internationella miljömålen?
  • I vilken grad uppfyller man miljökraven genom att styra ändringar av markanvändningen?
  • De olika miljömålens motstridighet och hur de påverkas av stöd- och miljöskyddslagstiftningen?
  • På vilket sätt behöver man på lång sikt ändra de politiska instrumenten när det gäller att motverka och anpassa sig till klimatförändringen?

Ansökan som gäller temaområdet har ännu inte öppnats.