Fångstredskap och fångstmetoder

Fångstredskap och fångstmetoder som används vid jakt begränsas på många sätt. Utgångspunkten för begränsningar av fångstredskap och fångstmetoder är att begränsa användningen av nya tekniska redskap som inte hör till egentlig jakt. Syftet med begränsningar är att säkerställa att viltstammarna bevaras och den finländska jaktens traditionella karaktär som användningsform av naturen. Metodernas effektivitet är därför inte viktigt.

Noggranna uppgifter om förbjudna fångstredskap och fångstmetoder vid jakt finns i 33 § i jaktlagen.

Noggranna begränsningar av användningen av motordrivna fortskaffningsmedel finns i 32 § i jaktlagen.

 

På andra webbplatser

Jaktlagen (615/1993)