Programarbetet

Till det landsbygdspolitiska arbetet på nationell nivån hör:

  • Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027
  • Statsrådets landsbygdspolitiska redogörelser, principbeslut, åtgärdsprogram och specialprogram
  • Programmet för utveckling av landsbygden som medfinansieras av EU

Landsbygdspolitiska rådet  bistår statsrådet i utarbetandet och verkställandet av regeringens landsbygdspolitiska program, som preciserar det riksomfattande beslutet om regionutveckling och ger det en konkret form och landsbygdsperspektiv. Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027 är landsbygdspolitiska rådets verksamhetsprogram.

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som medfinansieras av EU, förvaltas av jord- och skogsbrukministeriet.

De största resurserna för utvecklingen av landsbygden finns i Finland i de landsbygdsprogram och strukturfondsprogram (ERUF och ESF) som medfinansieras av EU. Genom dessa finansieras projekt för utveckling av landsbygden på olika nivåer samt även företagsstöd. Statsrådets landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är inte något finansieringsprogram, utan syftet med det är att påverka statsbudgeten och politiken inom olika sektorer.

Mer information

Antonia Husberg, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162033   E-postadress: