FI SV EN

Livsmedelskontaktmaterial


Livsmedelskontaktmaterial är material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel eller som redan har kommit i kontakt med livsmedel eller är avsedda för detta syfte. Regleringen omfattar både direkt och indirekt kontakt. Ramförordningen och bestämmelser som gäller god tillverkningssed gäller alla material. För vissa material och produktionsprocesser finns materialspecifika bestämmelser såsom för plast, keramik och återvunnen plast.

Ytterligare information om livsmedelskontaktmaterial finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Bestämmelser om material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel

 

Mer information

Elina Pahkala, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö