Blanketter och anvisningar

Ansökningsblanketten för ministeriets forsknings- och utvecklingsfinansiering är i pdf-format som rekommenderas att användas med Adobe Reader-programmet. Om du inte har detta program, kan du ladda det ner gratis på adressen https://get.adobe.com/fi/reader/

När du öppnar blanketten kan din dator fråga om filen kommer från en tillförlitlig källa. Godkänn att källan är tillförlitlig, annars kan du få problem med att fylla i blanketten. Om följande meddelande med gul bakgrund uppstår uppe på sidan när du öppnar filen ”Java Script är för tillfället inaktiverat, men i detta dokument används det för vissa funktioner. Om du aktiverar Java Script kan det leda till eventuella dataskyddsproblem”, välj inställningen till höger ”Aktivera Java Script i detta dokument endast en gång.” Efter detta borde det komma ett meddelande om kalkylschemana för blanketten och meddelandets bakgrund blir violett. Efter detta kan du fylla i och spara blanketten.

 

 

 

Maksatus ja laskut

Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) avustuksissa käytetään vain maksatushakemusta. Jos rahoituslähde on Yhteistutkimukset (YT), tarvitaan lisäksi lasku (ks. Yhteistutkimuksen yleiset ehdot ja verkkolaskutuksen ohjeet)

 
  • Verkkolaskutusosoite ja ohjeet

 

Muut lomakkeet ja ohjeet

Saatekirje yhteistutkimusrahoituspäätöksen saajalle

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman yhteistutkimuksen yleiset ehdot 2014

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) myönnettyjen tutkimus- ja kehittämishankkeiden avustuksen yleiset ehdot 2015

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) myönnettyjen porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-aluetta koskevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yleiset ehdot 2015

Oikaisuvaatimusosoitus

Valitusosoitus

Raportointiohjeet 2014

 

Huomaathan, että...

ministeriön tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hakulomake on pdf -muodossa, joka suositellaan täytettäväksi Adobe Reader – ohjelmalla. Jos sinulla ei ole tätä ohjelmaa, saat sen ilmaiseksi ositteesta https://get.adobe.com/fi/reader/

Kun avaat lomakkeen, tietokoneesi voi esittää kysymyksen, onko tiedosto luotettavasta lähteestä. Hyväksy, että lähde on luotettava, sillä muuten voi tulla ongelmia lomakkeen täyttämisessä. Jos tiedoston avaamisvaiheessa tulee yläpalkkiin ilmoitus keltaisella pohjalla ”Java Script on tällä hetkellä poistettu käytöstä, mutta tässä asiakirjassa sitä käytetään joihinkin toimintoihin. Java Scriprtin ottaminen käyttöön voi johtaa mahdollisiin tietoturvaongelmiin”, valitse sen palkin oikean reunan asetuksista ”Ota Java Script tässä asiakirjassa vain kerran käyttöön”. Sen jälkeen pitäisi tulla ilmoitus lomakkeen laskentakaavioista ja samalla ilmoituspohja muuttuu violetiksi. Tämän jälkeen voit täyttää ja tallentaa lomakkeen.