Uppdrag och målsättningar


Jord- och skogsbruksminsteriet tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och
välbefinnande som bygger på dessa.

Vår uppgift är att se till att

 • primärproduktionen och förädlingen av livsmedel fortsätter i Finland
 • vi har trygga livsmedel, bra konsumentskydd och att djuren har god hälsa och mår bra
 • vi nyttjar åkrar, skogar, vatten samt fisk- och viltbestånd på ett hållbart sätt som också ger de kommande generationerna möjlighet att njuta av dem

Vi skapar förutsättningar för

 • en bioekonomi som bygger på en hållbar användning av förnybara naturresurser
 • utveckling av jordbruket
 • rekreationsanvändning av naturen
 • företagande
 • landsbygdens välbefinnande

Vi ökar välmående genom att bidra till

 • innovationer
 • kunnande
 • kultur och upplevelser som bygger på förnybara naturresurser och en ren, rik och varierande natur
 • riskhantering

Vårt mål är att

 • Finland är ett internationellt föregångsland som nyttjar förnybara naturresurser på ett ansvarsfullt och konkurrenskraftigt sätt
 • livsmedelskedjan är konkurrensstark, möter konsumenternas behov och fungerar på ett ansvarsfullt sätt såväl på det nationella som på det globala planet
 • livsmedelssäkerheten ligger på toppnivå i värld

 

Se också:
Strategi för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde