Plantmaterial

Syftet med lagen om plantmaterial är att förbättra utbudet av friska, högkvalitativa och till Finlands klimatförhållanden lämpliga plantmaterial för trädgårdsväxter. Vidare vill man ge tillräcklig information om plantmaterialet till dem som köper och använder materialet. Lagen tillämpas på saluföring, import och produktion av plantmaterial för trädgårdsväxter.

För kontrollen av plantmaterialet svarar Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

EU:s frukt- och bärväxters växtsortlista (FRUMATIS)


Aktuella forskning och utveckling projekt

Tervetaimiketju - Monivuotisten puutarhakasvien taimituotantoketjujen kehittäminen tavoitteena kasvintuhoojariskien hallinta 2016-2018 (Makera)                            

 

NATIONELL LAGSTIFTNING

 

Lag om plantmaterial 1205/1994 (uppdaterad lagstiftning)

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för frukt- och bärväxter (gäller till den 29.9.2012) 42/1996 ändr. 97/00, ändr. 47/05

Jord- och skogsbruksministeriet förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (träder i kraft den 30.9.2012-22.3.2017) 5/10

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om officiellt erkännande av beskrivningar av sorter av frukt- och bärväxter (träder i kraft den 30.9.2012-22.3.2017) 13/12

JSM förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (träder i kraft den 23.3.2017) 5/17

JSM förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (träder i kraft den 23.3.2017) 6/17

Memo (på finska) för JSM förordningar 5/17 och 6/17

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för grönsaksväxter 41/1996, ändr. 65/98, ändr. 98/00 , ändr.39/07, ändr. 7/14

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter 96/00, ändr. 11/18

JSM förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk 7/17, memo (på finska)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat föröknings- och plantmaterial (gäller till den 22.3.2017) 9/2006

EU:S LAGSTIFTNING OM PLANTMATERIAL

 

Mer information