FI SV EN

Plantmaterial

Syftet med lagen om plantmaterial är att förbättra utbudet av friska, högkvalitativa och till Finlands klimatförhållanden lämpliga plantmaterial för trädgårdsväxter. Vidare vill man ge tillräcklig information om plantmaterialet till dem som köper och använder materialet. Lagen tillämpas på saluföring, import och produktion av plantmaterial för trädgårdsväxter.

För kontrollen av plantmaterialet svarar Livsmedelsverket Ruokavirasto.

EU:s frukt- och bärväxters växtsortlista (FRUMATIS)


Aktuella forskning och utveckling projekt

Tervetaimiketju - Monivuotisten puutarhakasvien taimituotantoketjujen kehittäminen tavoitteena kasvintuhoojariskien hallinta 2016-2018 (Makera)

Rapport Bilaga 1                            

NATIONELL LAGSTIFTNING

Lag om plantmaterial 1205/1994 (uppdaterad lagstiftning)

Förordningar om plantmaterial:

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter 399/2020, 29.5.2020

ändring, JSMf 852/2023, 1.6.2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter 398/2020, 29.5.2020

ändring, JSMf 853/2023, 1.6.2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk 397/2020, 29.5.2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för prydnadsväxter 396/2020, 29.5.2020

ändring, JSMf 849/2023, 1.6.2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för köksväxter 394/2020, 29.5.2020

memo (på finska)

memo om ändringarna 1.6.2023 (pä finska)

Upphävt förordningar:


JSM förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter (träder i kraft den 23.3.2017-30.5.2020) 5/17ändr. 7/19 + memo (på finska)

JSM förordning om certifierat plantmaterial för frukt- och bärväxter (träder i kraft den 23.3.2017-30.5.2020) 6/17

Memo (på finska) för JSM förordningar 5/17 och 6/17

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktion och saluföring av plantmaterial för grönsaksväxter 41/1996, ändr. 65/98, ändr. 98/00 , ändr.39/07, ändr.7/14 (upphävt 31.5.2020)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter 96/00, ändr. 11/18 (upphävt 31.5.2020)


JSM förordning om certifierat plantmaterial för prydnadsväxter och växter för mångsidigt bruk 7/17, memo (på finska)
 

EU:S LAGSTIFTNING OM PLANTMATERIAL

 

Mer information

Johanna Nykyri, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162452   E-postadress: