FI SV EN

Landsbygdsutveckling

 

En livskraftig landsbygd är Finlands trumfkort. En hållbar användning av förnybara naturresurser erbjuder enorma möjligheter. Ekonomisk tillväxt förutsätter nya sätt att agera och tänka. Landsbygden har potential för utveckling av såväl bioekonomi som naturturism. Landsbygden erbjuder lösningar för såväl förnyelse, välbefinnande som för miljö- och klimatfrågor.

Landsbygdsutvecklingen siktar på att landsbygden har goda förutsättningar för många slags företagsverksamhet och boendemöjligheter till människor i olika åldrar. Eftersom landsbygden öser ur sina naturresurser, är miljövård ett viktigt mål för landsbygdsutvecklingen. Ren natur, trivsam miljö och välfungerande tjänster lockar nya invånare och andra besökare till landsbygden.

Målet med landsbygdsutvecklingen är att se de olika områdenas möjligheter och främja dem. Varje område har sina egna styrkor och utmaningar. Man vill dela på metoder att hantera styrkor och utmaningar, så att hjulet inte behöver upptäckas på nytt. Landsbygdsutvecklarna har därför bildat breda nätverk.

De stora trenderna i landsbygdsutvecklingen är miljö, klimat, konkurrensförmåga och innovationer kring dessa. Utbudet av näringar i landsbygden växer ständigt. Många är färdiga att etablera sig och sitt företag i landsbygden, eftersom allt färre jobb är bundna till ett visst ställe. Välfungerande dataförbindelser är därför en av förutsättningarna för landsbygdsutveckling. Matproduktion behöver ett lämpligt utrymme som landsbygden erbjuder. Jordbruket är fortfarande en central näring i landsbygden, och dess inverkan på landsbygdslandskapet är betydande. Miljöfrågorna betonas allt mer, likaså produktionsdjurens välbefinnande. Finländska konsumenter vill äta närproducerad och hållbart producerad mat. På allt detta svarar vi med utvecklingen av landsbygden och dess näringar.

På våra webbplatser

CAP-plan för perioden 2023 - 2027

På andra webbplatser

Landsbygd.fi - För landsbygdens och jordbrukets bästa

Landsbygdsnätverket sammanför landsbygdens utvecklare

Mer information

Taina Vesanto, maatalousneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Rådet (jordbruk och fiske)  Telefon:0295162405   E-postadress: