Forsknings- och utvecklingsprojekt

Genom landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden stöds sådana åtgärder som har stor landsbygdspolitisk och nationell betydelse.
Projekten finansieras av:

  • jord- och skogsbruksministeriet från anslaget för utveckling av landsbygden (moment 30.10.63)
  • jord- och skogsbruksministeriet från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera).

Projektfinansieringen för landsbygdspolitik är ett litet men ett strategiskt viktigt verktyg för landsbygdspolitiken.

En del av finansieringen beviljas på basis av en öppen ansökan och en del för projekt som konkurrensutsätts separat. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen drar upp riktlinjer för användning av finansieringen.

Landsomfattande utvecklingsprojekt som gäller landsbygden finansieras även av jord- och skogsbruksministeriet från det EU-finansierade programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
 

Mer information

Antonia Husberg, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162033   E-postadress: