Forsknings- och utvecklingsprojekt

Genom landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden stöds sådana åtgärder som har stor landsbygdspolitisk och nationell betydelse.
Projekten finansieras av:

  • jord- och skogsbruksministeriet från anslaget för utveckling av landsbygden (moment 30.10.63)
  • jord- och skogsbruksministeriet från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera).

Projektfinansieringen för landsbygdspolitik är ett litet men ett strategiskt viktigt verktyg för landsbygdspolitiken. De medel som står till förfogande har minskat under de senaste åren. I början av regeringsperioden 2011–2015 stod det sammanlagt cirka 2,7 miljoner euro till förfogande. Åren 2013 och 2014 har totalt cirka trettio projekt finansierats med cirka 1,5 miljoner euro. År 2015 och 2016 står åter färre medel till förfogande. År 2016 finansieras endast fem nya projekt utöver landsbygdspolitiska rådets tematiska nätverksprojekt.

En del av finansieringen beviljas på basis av en öppen ansökan och en del för projekt som konkurrensutsätts separat. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen drar upp riktlinjer för användning av finansieringen.

Landsomfattande utvecklingsprojekt som gäller landsbygden finansieras även av jord- och skogsbruksministeriet från det EU-finansierade programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
 

Mer information

Christell Åström, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162030