OECD

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD är en samarbetsorganisation för utvecklade marknadsekonomiländer. Finland har varit medlem i OECD sedan 1969. OECD:s analysarbete och den dialog som förs i organisationen skapar en grund för beredning av beslutsfattande som sker i Finland och ger en utomstående expertutvärdering om hur den rådande politiken eller strukturerna kunde utvecklas inom olika sektorer. I OECD:s analyser och uppföljningsrapporter behandlas Finland som en del av EU och kommissionens roll i mötena är ofta betydande.

Det allmänna ansvaret för skötseln av OECD-frågorna ligger i Finland på Utrikesministeriets avdelning för externa ekonomiska relationer. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar vid OECD-arbetet för Finlands ställningstaganden i jordbruks- och fiskekommittéerna samt i arbetsgrupper som lyder under jordbrukskommittén och seminarier och workshopar kring specialteman. I möten deltar förutom Jord- och skogsbruksministeriets tjänstemän även företrädare för vårt förvaltningsområde från Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Naturresursinstitutet Luke.

I Finlands permanenta OECD-representation i Paris arbetar specialexpert inom Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

På andra webbplatser

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD
OECD:s jordbruks-, livsmedels- och fiskesidor
Finlands ständiga representation vid OECD