Bioekonomistrategi

Inom bioekonomi används förnybara naturresurser för att producera näring, energi, näringsämnen, produkter och tjänster. Detta minskar beroendet av fossila bränslen. Med hjälp av bioekonomi kan man skapa grön tillväxt och nya arbetstillfällen.

Bioekonomisk affärsverksamhet återvinner och utnyttjar råämnen på ett mångsidigt sätt. Bioekonomi kombinerar flera branscher och överskrider de traditionella skrankorna med nya ofta innovativa sätt. De materialflöden som uppstår vid produkternas tillverkningsprocesser utnyttjas i andra produkter. Detta minimerar svinnet av råämnen och energi. Finland har sin egen strategi för bioekonomi. Strategin har upprättats av Jord- och skogsbruksministeriet, Arbets- och näringsministeriet samt Miljöministeriet.

På andra webbplatser
Bioekonomi.fi
Finlands bioekonomiska strategi