Bioekonomistrategi

Inom bioekonomi används förnybara naturresurser för att producera näring, energi, näringsämnen, produkter och tjänster. Detta minskar beroendet av fossila bränslen. Med hjälp av bioekonomi kan man skapa grön tillväxt och nya arbetstillfällen.

Bioekonomisk affärsverksamhet återvinner och utnyttjar råämnen på ett mångsidigt sätt. Bioekonomi kombinerar flera branscher och överskrider de traditionella skrankorna med nya ofta innovativa sätt. De materialflöden som uppstår vid produkternas tillverkningsprocesser utnyttjas i andra produkter. Detta minimerar svinnet av råämnen och energi.

Den uppdaterade bioekonomistrategin publicerades 2022

Den nationella bioekonomistrategin, som ursprungligen publicerades 2014, uppdaterades under 2021 för att spegla förändringar i omvärlden och regeringsprogrammet. Den uppdaterade strategin publicerades den 1 april 2022. Grunden för arbetet är EU:s uppdaterade bioekonomistrategi 2018 och de slutsatser om bioekonomi som Finland berett och som godkändes hösten 2019. Vid uppdateringen beaktas lösningarna och verksamhetspraxisen inom cirkulär ekonomi samt utnyttjandet av förnybara naturresurser noggrannare än i den tidigare strategin.

Det strategiska målet är att i Finland förädla produkter och tjänster med högt mervärde som baserar sig stark kompetens. Målet är att erbjuda lösningar regeringens mål om hållbar tillväxt och stimulansåtgärder, sysselsättning, rättvis övergång, biologisk mångfald, jämlik regional utveckling samt uppnående av målen för koldioxidneutralitet före 2035. Strategins mål är att stärka det sektorsövergripande samarbetet.

På vår webbplatser

Bio- och cirkulär ekonomi

På andra webbplatser

Bioekonomi.fi
Finlands bioekonomiska strategi (2022)
Finlands bioekonomiska strategi (2014)

Mer information

Anne Vehviläinen, bioekomomiråd 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162236   E-postadress:


Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162346   E-postadress: