Vårdbiotopernas ekosystemtjänster och metoder för att genomföra kostnadseffektiva uppdaterande inventeringar (PEBI)

Genomförare: Finlands miljöcentral

Ansvarsperson: Mikko Kuussaari, Finlands miljöcentral

Finansiering: 24 277 euro (MM TEAS)

Projekttid: 2016

Sammansättning: Projektet består av två delar som syftar till att 1) förbättra den uppdaterande inventeringens kostnadseffektivitet genom att vid planeringen och genomförandet av inventeringen använda olika geodata och tidigare inventeringsmaterial och 2) specificera vårdbiotopernas olika ekosystemtjänster och föreslå metoder för att beakta dem i samband med inventeringen.

Projektet genomförs under år 2016. En ganska stor del av datamaterialet från den tidigare vårdbiotopinventeringen har sparats i elektronisk form. Informationen har också analyserats noggrannare än tidigare. Detta material kan vändas som jämförande material när man gör nya inventeringar. Arbetet med ekosystemtjänster pågår än så länge.