Strategi för fiskeriförvaltning

Strategin för fiskeriförvaltning 2014–2018 har som syfte att påverka att användningen av fiskresurser är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Strategin för fiskeriförvaltning innehåller riktlinjer för de strategiska målen som siktar på en hållbar användning av fiskresurser, utveckling av förfaringssätt, öppen information samt samordning av olika synpunkter.

Verksamhetsidén bakom strategin är att fiskeriförvaltningen ska

  • trygga fiskbeståndens livskraft,
  • i samarbete med aktörerna inom branschen främja en hållbar användning av fiskresurserna,
  • skapa förutsättningar för de näringar som grundar sig på fiske och fritidsfiske.

 

Bilaga:

Mer information

Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162458   E-postadress: