Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygder

Statsrådet tillsatte den 19 oktober 2017 en parlamentarisk arbetsgrupp i syfte att förbättra potentialen i Finlands glesbygder.

Statsrådet tillsatte den 19 oktober 2017 en parlamentarisk arbetsgrupp i syfte att förbättra potentialen i Finlands glesbygder. Arbetsgruppens mandatperiod var den 1.11.2017-30.9.2019.

Målsättningen för den parlamentariska arbetsgruppen var att ge förslag på konkreta politiska åtgärder på basen av Glesbygdens utvecklingsstrategi 2017-2020 som godkänts av Landsbygdspolitiska rådet. I strategin finns angett de viktigaste åtgärderna som behöver genomföras för att kunna ta tillvara glesbygdens alla möjligheter.

Den parlamentariska arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till jord- och skogsbruksminister Jari Leppä den 11.10.2019. Rapporten innehåller över 40 åtgärdsförslag, som då de förverkligas stärker glesbygdens livskraft. Med åtgärderna strävar man att öka människornas välbefinnande och förstärka företagens möjligheter till framgång i glesbygden. En stor del av slutrapportens åtgärder är införlivade i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Länk till rapporten (på finska): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-366-012-0

 

Mer information

Christell Åström, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162030