Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygder

Statsrådet tillsatte den 8 oktober 2020 en parlamentarisk arbetsgrupp i syfte att förbättra potentialen i Finlands glesbygder. Arbetsgruppens mandatperiod är den 12.10.2020-30.6.2023.

Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att bevaka glesbygdernas särskilda frågor och stärka livskraften i dessa områden. Arbetsgruppens arbete baserar sig på den tidigare arbetsgruppens förslag 2017 –  2019 samt på Sanna Marins regeringsprogram i fråga om utveckling av glesbygden.

På sitt möte den 22 juni 2021 godkände arbetsgruppen en handlingsplan med teman som arbetsgruppen kommer att bidra till i sitt arbete:

  • Livskraft
  • Utbildning
  • Multilokalitet
  • Långsiktiga förändringar som kräver mer omfattande lagstiftningsarbete

För arbetsgruppen har anvisats sammanlagt 12 miljoner euro i statsbudgeten för 2020 och 2021. De tematiska åtgärderna och fördelningen av finansieringen mellan de olika temaområdena preciseras under gruppens mandatperiod.

Arbetsgruppen ska utarbeta ett åtgärdsprogram som fastställer de försöksprojekt som ska genomföras för att utveckla glesbygdens livskraft och välfärd. För dessa projekt har anvisats sammanlagt 12 miljoner euro i statsbudgeten för 2020 och 2021.

Arbetsgruppen har till stöd för sitt arbete låtit göra en grundlagsenlig förhandsbedömning av fyra regionutvecklingsåtgärder enligt den så kallade norska modellen och av möjligheterna att tillämpa dem på förhållandena i Finland.

Aktuellt

Arbetsgruppen vill höra vad för tankar aktörerna i glesbygdsområdena har om kulturfältet på sina orter. Gruppen välkomnar svaren från såväl kulturproducenter som användare, myndigheter, företag och alla som deltar eller vill delta i kulturlivet på sin ort. Enkäten görs på uppdrag av den arbetsgruppen som genom sitt arbete vill stödja den regionala och lokala kulturverksamheten i glesbygden. Enkäten som pågår fram till den 8 september finns på adressen: https://link.webropolsurveys.com/s/hama-kulttuurikysely.

Ytterligare information

Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd: Handlingsplan

Länk till grundlagsenlig förhandsbedömning (på finska)

Länk till  mer information (Hankeikkuna)

Slutrapport från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden 1.11.2017 – 30.9.2019 (på finska)

Tillkännagivanden

Glesbygdsarbetsgruppen har målet att hålla glesbygden livskraftig 31.5.2021

Länk till arbetsgruppets tillsattsmeddelande 8.10.2020

Mer information

Auli Sihvola, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162442