Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygder

Statsrådet tillsatte den 8 oktober 2020 en parlamentarisk arbetsgrupp i syfte att förbättra potentialen i Finlands glesbygder. Arbetsgruppens mandatperiod är den 12.10.2020-30.6.2023.

Arbetsgruppen har bland annat till uppgift att bevaka glesbygdernas särskilda frågor och stärka livskraften i dessa områden. Arbetsgruppens arbete baserar sig på den tidigare arbetsgruppens förslag 2017 –  2019 samt på Sanna Marins regeringsprogram i fråga om utveckling av glesbygden.

Arbetsgruppen ska utarbeta ett åtgärdsprogram som fastställer de försöksprojekt som ska genomföras för att utveckla glesbygdens livskraft och välfärd. För dessa projekt har anvisats sammanlagt 12 miljoner euro i statsbudgeten för 2020 och 2021.

Arbetsgruppen har till stöd för sitt arbete låtit göra en grundlagsenlig förhandsbedömning av fyra regionutvecklingsåtgärder enligt den så kallade norska modellen och av möjligheterna att tillämpa dem på förhållandena i Finland.
 

Länk till grundlagsenlig förhandsbedömning (på finska)

Länk till arbetsgruppets tillsattsmeddelande 8.10.2020

Länk till  mer information (Hankeikkuna)

Slutrapport från den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden 1.11.2017 – 30.9.2019 (på finska)

Mer information

Auli Sihvola, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162442