Leader - för idéer i mänsklig skala!

Lokalt ledd utveckling, det vill säga Leader, grundar sig på invånarnas egna behov och idéer. Målet är att stärka och utveckla de lokala gemenskaperna, företagen och områdets livskraft.

I Finland finns 54 lokala utvecklingsföreningar eller Leadergrupper som arbetar i alla landsbygdsområden. Alla intresserade är välkomna att delta i verksamheten. Leader betyder aktiviteter, rådgivning och finansiering för ortens bästa.

Leadernätverket är mycket stort: de finländska Leaderföreningarna har ett par hundra anställda och cirka 10 000 medlemmar. I EU finns över 3 000 Leadergrupper. Leaderverksamhet finns också utanför Europas gränser, till exempel i Kina, Ryssland och Afrika.

Varje Leadergrupp har upprättat en utvecklingsstrategi som utgår från det egna områdets behov. Leadergrupperna genomför strategierna genom att finansiera företagen och olika utvecklingsprojekt inom det egna området. Under 2007–2013 bidrog Leaderfinansieringen till över 2 000 nya arbetstillfällen. Över 800 nya företag fick startstöd. Sammanlagt genomfördes över 8 000 projekt.

Leaderarbetet finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Leadergruppernas offentliga finansiering uppgår till 300 miljoner euro som består av EU:s, statens och kommunernas medel. Under övergångsperioden 2021-2022 fortsätter Leadergrupperna arbetet med övergångsperiodens medel. Målet för privat finansiering är 35 % av den totala finansieringen. I detta ingår också andelen talkoarbete.

För lokalt ledd utveckling, det vill säga Leader, används i EU termen Community-Led Local Development, CLLD. Termen Leader är ursprungligen en förkortning som består av de franska orden "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". På svenska betyder detta ”länkar mellan åtgärder som siktar på utveckling av ekonomin på landsbygden”.
 

Leadersuomi.fi – introduktion i Leaderarbetet

Leader på webbplatsen Landsbygd.fi

Leta fram kontaktuppgifterna till Leadergruppen på din egen ort på Livsmedelsverkets webbplats

Ansökan om att bli vald till Leadergrupp under budgetperioden 2023-2027

 

Mer information

Laura Jänis, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden 0295162090