Leader - för idéer i mänsklig skala!


Lokalt ledd utveckling, det vill säga Leader, grundar sig på invånarnas egna behov och idéer. Målet är att stärka och utveckla de lokala gemenskaperna, företagen och områdets livskraft.

I Finland finns 52 lokala utvecklingsföreningar eller Leader-grupper som arbetar i alla landsbygdsområden. Alla intresserade är välkomna att delta i verksamheten. Leader betyder aktiviteter, rådgivning och finansiering för ortens bästa.

Leader-nätverket är mycket stort: de finländska Leader-föreningarna har ett par hundra anställda och cirka 10 000 medlemmar. I EU finns över 3 000 Leader-grupper. Leader-verksamhet finns också utanför Europas gränser, till exempel i Kina, Ryssland och Afrika.

Varje Leader-grupp har upprättat en utvecklingsstrategi som utgår från det egna områdets behov. Leader-grupperna genomför strategierna genom att finansiera företagen och olika utvecklingsprojekt inom det egna området. Under 2007–2013 bidrog Leader-finansieringen till över 2 000 nya arbetstillfällen. Över 800 nya företag fick startstöd. Sammanlagt genomfördes över 8 000 projekt.

Leader-arbetet finansieras från Cap-planen 2023–2027. Leader-gruppernas offentliga finansiering uppgår till 230 miljoner euro som består av EU:s, statens och kommunernas medel.  Målet för privat finansiering är 35 % av den totala finansieringen. I detta ingår också andelen talkoarbete.

För lokalt ledd utveckling, det vill säga Leader, används i EU termen Community-Led Local Development, CLLD. Termen Leader är ursprungligen en förkortning som består av de franska orden "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". På svenska betyder detta ”länkar mellan åtgärder som siktar på utveckling av ekonomin på landsbygden”.
 

Leadersuomi.fi – introduktion i Leaderarbetet

Leader på webbplatsen Landsbygd.fi

Leta fram kontaktuppgifterna till Leader-gruppen på din egen ort på Livsmedelsverkets webbplats

 

Leader-logo

Mer information

Laura Jänis, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162090   E-postadress: