Nationell reform av vattentjänster

Målet för vattentjänstreformen är reformera vattentjänsterna och förutse förändringar i verksamhetsmiljön. Ett ytterligare mål är ansvarsfulla vattentjänster som säkerställer service som är av hög kvalitet och säker. Samtidigt vill man ta stora steg mot klimatneutralitet och resurssmart verksamhet med hjälp av ny teknik och cirkulär ekonomi. Projektets mandatperiod är 16.1.2020 – 31.12.2022.  Ledningsgruppen för den nationella vattentjänstreformen godkände reformprogrammet som utarbetats av den visionsgrupp den 20 april 2021.

För genomförandet av reformprogrammet utarbetas en genomförandeplan. I genomförandeplanen preciseras de mål som fastställts i programmet för vattentjänstreformen, och planen ska i fortsättningen uppdateras regelbundet.

Mer information