Nationell reform av vattentjänster

Målet är att ta fram sätt att reformera vattentjänsterna och förutse förändringar i verksamhetsmiljön. Ett ytterligare mål är att se till att vattentjänstverkens kunder får trygga och högklassiga vattentjänster. Samtidigt vill man ta stora steg mot klimatneutralitet och resurssmart verksamhet med hjälp av ny teknik och cirkulär ekonomi.

För att genomföra den nationella vattentjänstreformen utarbetas ett program senast den 31 oktober 2020. Det förberedande arbetet styrs av en ledningsgrupp och programmet bereds av en visionsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt. I det första projektet ska det utvärderas hur vattentjänstlagstiftningen fungerar och tas fram en utredning om övervakningen av vattentjänstverkens ekonomi och verksamhet i vissa europeiska länder.

Projektets mandatperiod är 16.1.2020 – 31.12.2022.

Mer information