Hoppa till innehåll
Media

Programmet för den nationella vattentjänstreformen har publicerats

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2021 9.26 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 14.34
Pressmeddelande
järvimaisema
Kuva: Eija Isomäki

Ledningsgruppen för den nationella vattentjänstreformen godkände reformprogrammet den 20 april 2021. Visionen för vattentjänstreformen är ansvarsfulla vattentjänster 2030 som säkerställer service som är av hög kvalitet och säker samt att vattentjänstområdet förnyas och blir en koldioxidneutral föregångare inom cirkulär ekonomin senast 2030.

En av de största utmaningarna för sektorn är att vattentjänstverksfältet är så spritt. Det finns 1 100 vattentjänstverk men de cirka 80 största aktörerna står för cirka 80 procent av tjänsteproduktionen. Vid många av de mindre vattentjänstverken råder det brist både på kompetent personal och på andra resurser.

Den strängare EU-lagstiftningen skapar nya skyldigheter till exempel när det gäller riskhantering och energieffektivitet. Kommunernas ekonomiska problem hotar dessutom vattentjänstverkens ekonomi och ägarförhållanden, och behovet av reparationer i vattentjänsternas infrastruktur växer på ett ohållbart sätt.

– En av de största utmaningarna i reformen är hur vi ska lyckas utveckla vattentjänstsektorn, som är livsviktig för samhället, som ett samarbete mellan olika aktörer på ett sätt som gör att vi kan bromsa utvecklingen med växande reparationsbehov. Till det behövs en bred uppsättning metoder som bland annat främjar strukturreformer, utvecklar skötseln av ekonomin och egendomsförvaltningen, ett bredare regionalt samarbete samt reformer av lagstiftningen, säger Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet. 

Programmet för vattentjänstreformen består av åtta åtgärdshelheter och den bereddes i ett brett samarbete med olika intressentgrupper av den visionsgrupp som tillsattes 2020. Reformprogrammet var ute på remiss i början av året och det kom 118 svar av vilka majoriteten stödde målsättnings- och åtgärdshelheten. Det här visar att reformen är viktig och behövs. Reformprogrammet ska omedelbart börja verkställas.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

Olli-Matti Verta, vattenhushållningsdirektör, tfn 0295 162 123, olli-matti.verta(at)mmm.fi

Nationella vattentjänstreformen Vatten