Skogar ger olika ekosystemtjänster

Med ekosystemtjänster menas de olika tjänster som naturen ger oss. Dessa är ofta livsnödvändiga för oss och andra organismer. Skogen ger oss ekosystemtjänster som är t.ex. råvara till industrin, bär och svamp, rekreation, bindning av koldioxid ur atmosfären och förebyggande av markerosion. Naturens biologiska variation är grunden för ekosystemtjänsterna eftersom den hjälper naturen att förnya och anpassa sig.

Naturen och de ekosystemtjänster som den ger ska användas på ett hållbart sätt för att även kommande generationer kan njuta av dem. Det viktigaste är att man identifierar sambanden mellan olika ekosystemtjänster och hanterar dem på ett hållbart sätt med forskning som hjälp.

På andra webbplatser

Nationella strategin för friluftsliv 2030 : Statsrådets principbeslut (Statsrådet publikationer 2022:39)

Mer information

Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress:


Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162190   E-postadress: