Metsät tuottavat monenlaisia ekosysteemipalveluita

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ihmisen luonnosta saamia monenlaisia hyötyjä. Nämä hyödyt ovat usein ihmiselle ja muille eliöille elintärkeitä. Metsän tuottamia ekosysteemipalveluita ovat esimerkiksi puuntuotanto teollisuuden raaka-aineeksi, marjojen ja sienien tuotanto, hiilen sidonta ilmakehästä puustoon, maaperän eroosion estäminen ja metsien tarjoama virkistys. Luonnon monimuotoisuus on ekosysteemipalveluiden perusta, koska se auttaa luontoa sopeutumaan ja uusiutumaan.

Luontoa ja sen tarjoamia ekosysteemipalveluita tulee hyödyntää kestävästi niin, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia niistä. Keskeistä on tunnistaa eri ekosysteemipalveluiden väliset riippuvuudet sekä hallita niitä kestävästi ja tutkimusta hyödyntäen.

Muualla verkossa

Retkeily ja monikäyttö (forest.fi)
Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030 : Valtioneuvoston periaatepäätös (Valtioneuvoston julkaisuja 2022:13)

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162190   Sähköpostiosoite:


Katja Matveinen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162287   Sähköpostiosoite: