Ilmoitus Suomen yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelman 2021-2027 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

 
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä sidosryhmiensä kanssa yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan maatalouden ja maaseudun EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien toimenpiteiden toimeenpanoa sekä varojen kohdentamista vuosina 2021 – 2027 Suomessa. Suunnitelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotukseen Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuesta maatalouden ja maaseudun tukemiseen (COM(2018)392).
 
Strategiasuunnitelmasta tulee tehdä ennakkoarviointi, johon sisältyy myös ympäristöarviointi. Tästä säädetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetulla lailla (200/2005). Ympäristöarvioinnissa arvioidaan eri vaihtoehtoja, joiden pohjalta strategiasuunnitelma voitaisiin laatia. Näiden vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista laaditaan ympäristöselostus. 
 
Ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta kansalaisten, yritysten ja eri organisaatioiden sekä viranomaistahojen on mahdollista esittää mielipiteitä. Strategiasuunnitelman valmistelun työ- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla: www.mmm.fi/cap27   
 
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä
 
 • Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh. 0295 162 013 (strategiasuunnitelman valmistelusta) 
 • Erityisasiantuntija Eero Pehkonen, puh. 029 5162 406 (ennakko- ja ympäristöarvioinnista) 
 • etunimi.sukunimi[at]mmm.fi 
Mielipiteiden esittäminen
 
Strategiasuunnitelman valmistelusta pyydetään antamaan mielipide Ota Kantaa –portaalissa julkaistulla kyselyllä https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/331/.   Ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 30.4.2019 mennessä osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö/Ruokaosasto, PL 30, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

 

Ota kantaa -kysely CAP-uudistuksesta avattu 

Maa- ja metsätalousministeriö kuulee kevään aikana laajasti kansalaisia EU:n maatalouspolitiikan (CAP) uudistamisesta, joka on parhaillaan meneillään. 

Ota kantaa –kyselyssä ministeriö haluaa kuulla kansalaisia laajasti ruuantuotannosta, maatalouspolitiikasta sekä ympäristöasioista maataloudessa. Tuloksia käytetään Suomen CAP-linjausten valmistelussa.

CAP-suunnitelmasta tehdään ympäristöarviointi osana suunnitelman ennakkoarviointia. Ympäristöarvioinnin valmisteluun liittyvä kansalaisten ja viranomaisten kuuleminen käynnistyy myös kevään aikana. Nyt julkistettu Otakantaa.fi-kysely on osa sitä.

Tervetuloa ministeri Lepän CAP-viljelijäkiertueelle!

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kiertää helmikuussa esittelemässä Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistusta, kertomassa Suomen valmistelusta ja kuuntelemassa maataloustuottajien näkemyksiä uudistuksesta.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy (kahvitarjoilu). Ne järjestetään seuraavasti:

 • 4.2. klo 9–11.30 Pieksämäki, Kanttila-Sali, Vilhulantie 5
 • 4.2. klo 14–16.30 Iisalmi, Kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9
 • 11.2. klo 8.30–11 Kankaanpää, Kuntoutuskeskus, Kelankaari 4
 • 11.2. klo 15.30–18 Kaustinen, Kansantaiteenkeskus, Jyväskyläntie 3
 • 18.2. klo 8.30–10.30 Kouvola, Kouvola-talo, Varuskuntakatu 11
 • 18.2. klo 11.45–14.00 Nurmijärvi, Klaukkala, Monikkosali, Kuntotie 7
 • 19.2. klo 9.1511.30 Salo, Kansalaisopisto, Ylhäistentie 2  ​
 • 11.3. klo 16-18.00 Kemi, Lapin ammattikorkeakoulun auditorio, Tietokatu 1

Tästä voit tehdä ennakkokysymyksiä ministerille. 

CAP-viljelijäkiertueen järjestää maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä MTK:n ja SLC:n kanssa.

 

CAP27-valmistelua tukeva tutkimusseminaari 4.2.2019 

Seminaarin tavoitteena on kertoa, mitä politiikkasuosituksia tutkimukset antavat kan‐sallisen CAP:n toimeenpanosuunnitelman valmisteluun. 

Tilaisuuden esitykset:

 

CAP-uudistuksen jatkovalmistelun avaustilaisuus 30.10.

Tilaisuuden esitykset: