Ajankohtaista CAP27-valmistelussa 

 

Älymaatalous–keskustelusarja alkaa - tervetuloa mukaan!

13.5.2020 

Mille pohjalle rakennetaan suomalainen älymaatalous? Maataloutemme ja koko ruokajärjestelmämme kestävänä perustana ovat investoivat, kehittyvät, kannattavat ja kilpailukykyiset tilat. Osaaminen, innovaatiot ja tiedon fiksu hyödyntäminen ovat älymaatalouden perusta. Digitaalisuus, tiedon hyödyntäminen, uusi teknologia ja tekoälyratkaisut ovat keskeisiä muutoksen työkaluja.

Miten tutkimus, koulutus, neuvonta ja muut toimijat tukevat maatalousyrittäjiä uuden vuosikymmenen älymaatalouden rakentamisessa?

Tämän edistämiseksi järjestämme kevään ja alkukesän aikana neljän keskustelutilaisuuden sarjan, joissa pureudutaan älymaatalous -teemaan neljästä näkökulmasta: mitä uutta tutkimus tarjoaa, miten koulutus lisää valmiuksia ottaa uusia työkaluja käyttöön, miten neuvonta auttaa ottamaan uusia ratkaisuja ja tutkimustuloksia käyttöön ja miten muut toimijat mahdollistavat alan uudistumista. Keskustelusarja tavoitteena on työstää keskeisiä tavoitteita maatalouden osaamis- ja palveluverkoston rakentumiselle.

Tilaisuuksien päätarkoituksena on toimia keskustelualustana sille, mitä uudistuva maatalous tarvitsee ja miten käytännössä viemme alan uudistumista eteenpäin. Tilaisuuksien ohessa keskustelu jatkuu Viima-verkkoympäristössä.

Tule mukaan keskustelemaan, ottamaan kantaa ja vaikuttamaan - vaikka suoraan traktorin pukilta!

Keskustelusarja:

keskiviikko 20.5. klo 8.30-10 Tutkimus ja älymaatalous

Mikä on tutkimuksen rooli? Mitä uutta on tutkimuksen saralla? Viljelijät datan viljelijöinä.

keskiviikko 27.5. klo 8.30-10 Koulutus ja älymaatalous

Miten koulutussektori on edistämässä digitalisaation ja osaamisen lisääntymistä maatiloilla?

keskiviikko 3.6. klo 8.30-10 Neuvonta ja älymaatalous

Neuvonta maatalousyrittäjien tukena. Millaista neuvontaa kehittyvät maatilat tarvitsevat tulevaisuudessa?

keskiviikko 10.6. klo 8.30-10 Yrityskenttä ja älymaatalous

Maatilat ja yrityskenttä rakentamassa älykästä maataloutta, miten teemme sen yhdessä? Miten saamme aikaan win-win -tilanteen?

Elokuussa järjestettävä Tuloswebinaari ottaa kantaa Viima-verkkoympäristössä esiin nostettuihin aiheisiin ja vetää yhteen keskustelusarjan tuloksia. Webinaarin ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Keskustelemaan kutsutaan maatalousyrittäjiä, muita yrityksiä, neuvojia, tutkijoita, koulutuskenttää, hallintoa sekä muita maatalouden kehittämisessä mukana olevia tahoja.

Tilaisuudet järjestetään Zoom-alustalla, joka mahdollistaa osallistumisen niin älylaitteilla kuin tietokoneillakin. Lähetämme osallistumislinkin ilmoittautuneille.

Webinaarisarjan järjestävät maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus ja maaseutuverkostopalvelut.

Jotta kaikilla osallistujilla on mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun, otamme mukaan 150 nopeimmin ilmoittautunutta.

Keskustelusarjan muiden tilaisuuksien ohjelmat ja ilmoittautuminen julkaistaan noin kuukausi ennen tapahtumaa. Tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista hakusanalla älymaatalous

-

Tutkimus ja älymaatalous -keskustelutilaisuus, 20.5. klo 8.30-10.00

Tutkimus ja älymaatalous -keskustelutilaisuuteen ilmoittautumiset viimeistään 18.5. ilmoittautumislomakkeen kautta:
https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/a3812b46-885e-11ea-a21a-ee6a04371b85  

Ohjelma:
Kuinka tutkimus näkee älymaatalouden, sen potentiaalin ja tulevan kehityksen maatiloilla? Mitkä ovat keskeisiä haasteita ja tutkimuskohteita?

8:15 Linjat aukeavat - Tervetuloa!

Keskusteluetiketti
Tuomas Metsäniemi ja Juha-Matti Markkola, maaseutuverkostopalvelut

8:30 Tervetuloa älymaatalous-keskustelutilaisuuteen
Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies, MMM

8:40 Näkökulmia: Älymaatalous - mikä mullistus(ko)!

Viljelijän työkalut ja -ympäristö uusiksi?
Liisa Pesonen, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

Miten maataloudessa saataisiin paras sato datanviljelystä?
Olli-Pekka Ruuskanen, tutkimusjohtaja, Pellervon Taloustutkimus

Viljelijäkommentti: Kokemuksia lisäarvon kotiutuksesta
Esa Similä, maanviljelijä, Laihia

9:30 Ryhmäkeskustelut

10:15 Yhteenvetopuheenvuorot ja ohjeistus jatkotyöskentelyyn

10.30 Tilaisuus päättyy

-

Koulutus ja älymaatalous -keskustelutilaisuus, 27.5. klo 8.30-10.00

Koulutus ja älymaatalous -keskustelutilaisuuteen ilmoittautumiset viimeistään 25.5. ilmoittautumislomakkeen kautta:

https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/f5aa800d-885f-11ea-a21a-ee6a04371b85

Ohjelma:

Miten koulutussektori on edistämässä digitalisaation ja osaamisen lisääntymistä maatiloilla?

8:15 Linjat aukeavat - Tervetuloa!

Keskusteluetiketti

Tuomas Metsäniemi ja Juha-Matti Markkola, maaseutuverkostopalvelut

8:30 Tervetuloa älymaatalous-keskustelutilaisuuteen

Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies, MMM

8:40 Näkökulmia: Koulutus ja älymaatalous

Älymaatalous haastaa rikkomaan rajapintoja.
Mona-Anitta Rajamäki, yksikön johtaja, HAMK

Älyteknologia koulutuksessa
Jenna Ekman, opettaja, tiiminvetäjä, LIVIA

Kommenttipuheenvuoro
Tuomas Levomäki, viljelijä ja opetustilasta vastaava.

9:30 Ryhmäkeskustelut

10:15 Yhteenvetopuheenvuorot ja ohjeistus jatkotyöskentelyyn

10.30 Tilaisuus päättyy

Lisätiedot:

Sirpa Karjalainen, neuvotteleva virkamies, p. 0295162103

 

CAP-valmisteluun mukaan 2500 vastaajan mielipiteet - maatalouden heikko tulokehitys suurin yhteinen huoli

Suomalaisten mielestä maatalouden suurin ongelma ja haaste on viljelijöiden heikko tulokehitys. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan heidän mielestään ennen kaikkea tuotantoon sidottuja tukia ja tukea investointeihin sekä nuorille tukea tilan ohjaksiin siirtymisessä. Myös viljelijän aseman parantamista elintarvikeketjussa pidetään tärkeänä.

 

Suomen CAP-strategiasuunnitelman ennakkoarvioitsijan hankinta alkanut

Strategiasuunnitelmasta tulee tehdä ennakkoarviointi, joka parantaa suunnitelman laatua. Ennakkoarvioinnin suorittaa ulkopuolinen taho, joka valitaan avoimella tarjouskilpailulla. Hankintaan liittyvät asiakirjat löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki/?id=239877

Lisätietoja: 

  • Erityisasiantuntija Eero Pehkonen, puh. 029 5162 406, etunimi.sukunimi[at]mmm.f

Av den strategiska planen ska göras en förhandsbedömning som förbättrar planens standard.  Bedömningen görs av en utomstående aktör som väljs genom ett öppet anbudsförfarande. Handlingarna som gäller upphandlingen finns att få på anbudstjänsten Hanki: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki/?id=239877 

Mer information:

  • Eero Pehkonen, specialsakkunnig, tfn 029 5162 406, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

 

Ilmoitus Suomen yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelman 2021-2027 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä sidosryhmiensä kanssa yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan maatalouden ja maaseudun EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien toimenpiteiden toimeenpanoa sekä varojen kohdentamista vuosina 2021 – 2027 Suomessa. Suunnitelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotukseen Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuesta maatalouden ja maaseudun tukemiseen (COM(2018)392).
 
Strategiasuunnitelmasta tulee tehdä ennakkoarviointi, johon sisältyy myös ympäristöarviointi. Tästä säädetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetulla lailla (200/2005). Ympäristöarvioinnissa arvioidaan eri vaihtoehtoja, joiden pohjalta strategiasuunnitelma voitaisiin laatia. Näiden vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista laaditaan ympäristöselostus. 
 
Ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta kansalaisten, yritysten ja eri organisaatioiden sekä viranomaistahojen on mahdollista esittää mielipiteitä. Strategiasuunnitelman valmistelun työ- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla: www.mmm.fi/cap27   
 
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä
 
  • Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh. 0295 162 013 (strategiasuunnitelman valmistelusta) 
  • Erityisasiantuntija Eero Pehkonen, puh. 029 5162 406 (ennakko- ja ympäristöarvioinnista) 
  • etunimi.sukunimi[at]mmm.fi 
Mielipiteiden esittäminen
Strategiasuunnitelman valmistelusta pyydetään antamaan mielipide Ota Kantaa –portaalissa julkaistulla kyselyllä https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/331/.   Ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 30.4.2019 mennessä osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö/Ruokaosasto, PL 30, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

 

Tervetuloa ministeri Lepän CAP-viljelijäkiertueelle!

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kiertää helmikuussa esittelemässä Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistusta, kertomassa Suomen valmistelusta ja kuuntelemassa maataloustuottajien näkemyksiä uudistuksesta.

 

CAP27-valmistelua tukeva tutkimusseminaari 4.2.2019 

Seminaarin tavoitteena on kertoa, mitä politiikkasuosituksia tutkimukset antavat kan‐sallisen CAP:n toimeenpanosuunnitelman valmisteluun. 

Tilaisuuden esitykset:

CAP-uudistuksen jatkovalmistelun avaustilaisuus 30.10.

Tilaisuuden esitykset: 

Ilmoitus Suomen yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelman 2021-2027 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta