Eläinsuojelulaista tulee eläinten hyvinvointilaki
 

Hallituksen esityksen 154/2018 käsittely eduskunnassa raukesi 16.4.2019 vaalikauden päättyessä. Uusi hallituksen esitys hyvinvointilaiksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle syksyllä 2021.

Uusi hallituksen esitys valmistellaan siten, että se laaditaan nykyiseen toimintaympäristöön ja viranomaisrakenteeseen. Mahdolliset myöhemmät ympäristöterveydenhuollon uudelleenjärjestämisestä aiheutuvat muutokset tehdään lakiin myöhemmin erikseen. 

Lisäksi ehdotukseen tehdään pääministeri Marinin hallitusohjelmasta johtuvia muutoksia. Lain osalta hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa uusien parsinavetoiden rakentamisen kielto sekä eläinkaupan sääntelyn kehittäminen erityisesti verkossa tapahtuvan eläinkaupan osalta. Lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että eläinlääkäreille säädetään ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen johdosta lemmikeille tehdyistä toimenpiteistä. Tästä ilmoitusvelvollisuudesta on tarkoitus säätää eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin tehtävällä muutoksella, joka käsiteltäisiin samassa hallituksen esityksessä.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudistuksessa modernisoidaan vuodelta 1996 oleva laki vastaamaan eläintenpidolle ja lainsäädännölle nykypäivänä asetettavia vaatimuksia. Hankkeessa uudistetaan eläinsuojelulaki perustuslain vaatimusten mukaiseksi. Samalla eläinsuojelulainsäädäntöä pyritään selkiyttämään nykyisestä. 

Uudistuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen. Tavoitteena on myös varmistaa EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä.

Eläinsuojelulain uudistamisessa otetaan huomioon uusin tutkimustieto eläinten tarpeista ja hyvinvoinnin vaatimuksista. Työn tueksi on teetetty asiantuntijaselvityksiä muun muassa lehmien pidosta parsinavetoissa ja pihatoissa, sikojen tiineytyshäkkien käytöstä sekä useista muista aiheista.

Kyseessä on laaja uudistushanke

Uudistuksen vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä käydään laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä.

Ennen valmistelun alkua ministeriö kartoitti useilla kyselyillä eläinsuojeluviranomaisten, eläintenpitäjien, etujärjestöjen ja muiden sidosryhmien  sekä kansalaisten näkemyksiä  lain tärkeimmistä uudistamistarpeista. Lisäksi kansalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta lain valmistelijoille koko uudistushankkeen ajan tällä sivulla olevan palautelomakkeen kautta.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä ohjasi lakiuudistustyötä vuoden 2015 loppuun. Ohjausryhmä käsitteli ja otti kantaa uudistukseen liittyviin periaatteellisiin kysymyksiin. Ryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät täältä. Ohjausryhmän ja vuosina 2012-2014 toimineen työryhmän kokoonpanon löytyy täältä.

Tiedotustilaisuus medialle ja sidosryhmille eläinsuojelulakiuudistuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 7.6.2017 toimittajille ja sidosryhmille tiedotustilaisuuden eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta Säätytalolla.

Tilaisuuden esitysmateriaalit Slideshare-palvelussa

Tietoa lakiuudistuksesta

Eläinsuojelulain uudistamisesta julkaistut tiedotteet ja kirjoitukset

Asiantuntijaselvitykset

Lisätietoja

Tiina Pullola, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162108