Hyppää sisältöön
Media

Eläinten hyvinvointilakiluonnoksen lausuntoyhteenvedot julkaistu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2022 9.51
Tiedote

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eläinten hyvinvoinnista oli lausuntokierroksella 4.11.2021- 14.1.2022. Yhteensä lausuntoja saatiin 476 kappaletta. Näistä sidosryhmien antamia oli 160 lausuntoa ja yksityishenkilöiden antamia 316 lausuntoa.

Sidosryhmien antamissa lausunnoissa kannatettiin uusien parsinavetoiden ja porsitushäkkien rakentamisen kieltoa. Useat tahot toivoivat naudoille enemmän jaloittelua ja laidunnusta. Porsaiden kirurgisen kastraatiosta luopumisen osalta lihateollisuus ja tuottajajärjestöt toivovat vapaaehtoisin toimin etenemistä. Muut lausunnonantajat esittivät, että kirurgisesta kastraatiosta luopuminen säädettäisiin pakolliseksi. Nisäkkäiden ja lintujen pysyvissä pitopaikoissa edellytettävästä jatkuvasta vedensaannista annettiin paljon palautetta. Lausunnonantajat kommentoivat etenkin vedensaantiin esitettyjä poikkeuksia, ja niitä toivottiin sekä lisättäväksi että vähennettäväksi.

Sidosryhmät kannattivat koirien ja kissojen pentutehtailun ja pentukaupan rajoittamiseksi ehdotettuja säännöksiä. Myös eläinlääkäreille suunniteltua ilmoitusvelvollisuutta koirille ja kissoille perinnöllisten vikojen korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä pidettiin tarpeellisena. Lisäksi moni sidosryhmä toivoi, että löytöeläinten kuljetuksista säädettäisiin laissa. 
Yksityishenkilöiltä saaduissa lausunnoissa esitystä pidettiin eläinten hyvinvoinnin kannalta riittämättömänä. Kriittisimmin lausunnoissa suhtauduttiin turkistarhauksen sallimiseen.

Eläinten häkkikasvatukseen suhtauduttiin myös kielteisesti ja olemassa olevien parsinavetoiden ja porsitushäkkien käytön sallimista vastustettiin. Porsaiden kirurgisen kastraation kieltoa toivottiin. Osa lausunnonantajista katsoi, että kastraatio voitaisiin sallia, jos toimenpiteen yhteydessä käytetään paikallispuudutusta tai nukutusta. Kaikille eläimille esitettiin jatkuvasti saatavilla olevaa juomavettä. Nautojen toivottiin pääsevän ulkoilemaan tai laiduntamaan ympäri vuoden. Merkittävä osa lausunnonantajista katsoi, että eläinten itseisarvo tulisi kirjata lakipykäliin. Uusien eläinlajien, kuten vesipuhveleiden,  sallimista tuotantoeläiminä vastustettiin. Eläinsuojeluvalvontaan vaadittiin lisää resursseja.

Lausunnoissa toistui monia eläinsuojelujärjestöjen lausunnoissaan esiin nostamia vaatimuksia.

Lausuntopalautetta käydään parhaillaan läpi ministeriössä. Ministeriö on myös keskustellut sidosryhmien kanssa porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopumisesta. Esitykseen tehdään vielä tarvittavia muutoksia ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään kesän loppuun mennessä. 

Linkit:

Lausuntotiivistelmä sidosryhmien antamista lausunnoista
Lausuntotiivistelmä yksityishenkilöiden antamista lausunnoista
Lausuntokooste kaikista sidosryhmien antamista lausunnoista

Lisätiedot:

Tiina Pullola, erityisasiantuntija, p. 0295 162 108, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö, p. 0295 162 439, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Eläimet ja kasvit Lainsäädäntö