EN FI SV

Biologiset torjuntaeliöt ja pölyttäjät

Biologiseen torjuntaan ja pölytykseen käytettävät makroeliöt edistävät kasvintuotantoa ja kasvinterveyttä. Biologisten torjuntaeliöiden käyttö voi myös vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöä kasvintuhoojien torjunnassa. Näiden makroeliöiden lisääntynyt käyttö voi kuitenkin lisätä riskejä, joita tuotteiden käyttöön liittyy. Ruokavirasto on valvonut biologiseen torjuntaan ja pölytykseen käytettävien makroeliöiden markkinointia, käyttöä ja maahantuontia vuodesta 2013 lähtien.

Biologiseen torjuntaan ja pölytykseen käytettävistä makroeliöistä säädetään laissa kasvinterveyden suojelemiseksi (muutos 21.12.2012/948) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa kasvinterveyden suojelemiseksi (muutos 9/13)

Biologisessa torjunnassa käytettävistä mikrobeista säädetään kasvinsuojeluainelainsäädännössä ja niiden hyväksymisestä ja valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Lisätietoja