Biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytetyt makroeliöt 

Biologisessa torjunnassa tai pölytyksessä käytettäviä selkärangattomia eläimiä (makroeliöt) saa markkinoida, käyttää ja tuoda maahan kasvinterveyslain (1110/2019) 8 ja 9 §:n edellytysten mukaisesti. Makroeliötä saa käyttää, jos kyseessä on alkuperäinen laji tai Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön standardiin PM 6/3 hyväksytty laji tai jos Ruokavirasto (torjuntaeliöt ja pölyttäjät) on myöntänyt sen käytölle luvan.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että makroeliöt eivät aiheuta uhkaa kasvinterveydelle. Makroeliöt, joille ei tarvita lupaa, tulee kuitenkin ilmoittaa Ruokavirastoon, joka pitää yllä Ruokaviraston nettisivuilta löytyvää luetteloa hyväksytyistä tuotteista ja eliöistä.

Biologisessa torjunnassa käytettävien makroeliöiden käyttö on tavanomaista kasvihuonetuotannossa. Sovelluksia avomaalle on vielä toistaiseksi vähemmän. Makroeliöitä käytetään sellaisenaan kasvintuhoojien torjunnassa tai osana integroitua torjuntaa (IPM, integrated pest management).

Kansallinen lainsäädäntö

Makroeliöiden markkinoinnin, käytön ja maahantuonnin edellytyksistä säädetään kasvinterveyslain (1110/2019) 8 ja 9 §:ssä. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus biologisessa torjunnassa ja pölytyksessä käytettävien makroeliöiden markkinoinnista, käytöstä ja maahantuonnista (1300/2019) (Finlex)

Euroopan komission tutkimus makroeliöistä

Euroopan komissio teetti tutkimuksen biologisessa torjunnassa käytettävistä makroeliöistä koskien niiden lainsäädäntöä EU:n jäsenmaissa sekä markkinoita. Tutkimus löytyy komission nettisivuilta: Invertebrate biological control agents (IBCAs) against plant pests. Sivustolta löytyy myös edellisen vastaavan tutkimuksen raportti (REBECA, 2008).

Lisätietoja

Johanna Nykyri, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162452   Sähköpostiosoite: