Yhdessä kokeillen - Maatalouden ympäristövaikutuksista viestiminen

Toteuttajat: Kaskas Media Oy, Demos Helsinki ry

Vastuuhenkilö: Karoliina Kinnunen Mohr, Kaskas Media Oy

Rahoitus: 71 100 € (MMM:n t&k -momentti)

Toteutusaikataulu: 9/2018-6/2019

Hankkeen kotisivut: -

Tiivistelmä: Hankkeessa selvitetään, miten maanviljelijät saavat tietoa ympäristöstä ja millaista ympäristötietoa he työssään tarvitsevat. Hankkeessa kartoitetaan tämänhetkistä maanviljelijöille kohdistettua ympäristöviestintää ja haastatellaan maanviljelijöitä. Kartoituksen ja haastatteluiden perusteella valitaan yksi tiedon välittämisen muoto, josta suunnitellaan ja toteutetaan kokeilu. Kokeilussa testataan kartoituksessa ja haastatteluissa syntyneitä oletuksia siitä, millainen viestintä on vaikuttavinta. Hankkeesta laaditaan raportti ja sen pohjalta työstetään yhteiskehittämisen menetelmin viestinnän toimintasuositukset. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2019.

Hankkeen tuotokset: