Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO

Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on YK:n erityisjärjestö, joka käsittelee ruokaturvaan, maa-, metsä- ja kalatalouteen sekä maaseutuun liittyviä kysymyksiä. FAO:n ydintoimissa painottuvat normatiiviset ja tiedontuottamiseen liittyvät tehtävät ja neuvonta sekä operatiivisissa tehtävissä tiedon soveltaminen käytäntöön yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

FAO:ssa on 194 jäsenmaata sekä yksi jäsenorganisaatio, Euroopan unioni (EU). Suomi on ollut FAO:n jäsen sen perustamisesta eli vuodesta 1945 lähtien. Suomessa kansallisena vastuuviranomaisena toimii maa- ja metsätalousministeriö, joka vastaa myös sääntömääräisestä jäsenmaksusta FAO:lle (n. 2 milj. €/v). FAO:n kautta kanavoituvalla ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyörahoituksella edistetään Suomen kehityspolitiikan kannalta tärkeitä tavoitteita. Lisäksi ulkoasianministeriö rahoittaa FAO:lle apulaisasiantuntijoita ja YK:n vapaaehtoisia.

Suomi vaikuttaa FAO:n hallintoelimissä pääsääntöisesti viiteryhmiensä, kuten Pohjoismaat, EU ja Euroopan alueryhmä, kautta.

Valtioneuvoston asettama ja maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimiva Suomen FAO-toimikunta suunnittelee ja koordinoi Suomen toimintaa FAO:ssa. Toimikunnan puheenjohtajana toimikaudella 2015–2017 toimii kansainvälisten asioiden johtaja Aulikki Hulmi ja sihteerinä neuvotteleva virkamies Anna Santala.

Helsingin yliopiston kirjasto on FAO:n julkaisujen tallekirjasto Suomessa. FAO-julkaisujen painettu kokoelma on Viikin kampuskirjastossa. Painetut kirjat ja sarjat on luetteloitu Helka-tietokantaan. Vanhempia FAO:n julkaisuja voi etsiä myös Varastokirjaston Vaari-tietokannasta. Painettuja julkaisuja voi lukea Viikin kampuskirjastossa tai niitä voi pyytää lainaksi kaukopalvelun kautta. Uusimmat FAO:n julkaisut ilmestyvät pääasiassa vain elektronisessa muodossa. Ne ovat haettavissa ja luettavissa avoimesti verkosta.

Kirjasto on myös Suomen AGRIS Resource Center ja vastaa keskitetysti suomalaisen maatalousalojen tiedon toimittamisesta FAO:n AGRIS-tietojärjestelmään.

Suomen linjaus vuosien 2017–2020 FAO-työlle

Lisätietoja FAO:n julkaisuista

Helsingin yliopiston kirjasto / Viikin kampuskirjasto
Tietoasiantuntija Merja Kettunen
+358 50 3175 488
Kaukopalvelupyyntö

Muualla verkossa

FAO

Ulkoasiainministeriö

Lisätietoja

Anna Santala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat 0295162418