Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO

FAO:n tehtäväkenttä kattaa ruoka- ja ravitsemusturvan, uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hallinnan sekä maaseudun kehitykseen liittyvät kysymykset.

Elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on YK:n erityisjärjestö, joka käsittelee ruokaturvaan, maa-, metsä- ja kalatalouteen sekä maaseutuun liittyviä kysymyksiä. FAO:n työ jakautuu karkeasti normatiiviseen ja operatiiviseen toimintaan, joskin nämä menevät osittain päällekkäin.

FAO:ssa on 194 jäsenmaata sekä yksi jäsenorganisaatio, Euroopan unioni (EU). Suomi on ollut FAO:n jäsen sen perustamisesta eli vuodesta 1945 lähtien. Suomessa kansallisena vastuuviranomaisena toimii maa- ja metsätalousministeriö, joka vastaa myös sääntömääräisestä jäsenmaksusta FAO:lle (n. 1,9 MEUR vuonna 2023). Ulkoasiainministeriön kautta ohjataan FAO:lle vapaaehtoisrahoitusta, jonka lisäksi välitetään apulaisasiantuntijoita ja YK-vapaaehtoisia.

Suomi vaikuttaa FAO:n hallintoelimissä pääsääntöisesti viiteryhmiensä, kuten Pohjoismaat, EU ja Euroopan alueryhmä, kautta. Suomi toimi vuosina 2017-2020 FAO:n hallintoneuvoston jäsenenä edustaen samalla kaikkia viittä pohjoismaata. Suomen hallintoneuvostokautta varten valmisteltu "FAO-prioriteetit" päivitettiiin syksyllä 2023.

Valtioneuvoston asettama ja maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimiva Suomen FAO-toimikunta suunnittelee ja koordinoi Suomen toimintaa FAO:ssa. Toimikunnan puheenjohtajana toimikaudella 2021–2023 toimii kansainvälisten asioiden johtaja Aulikki Hulmi ja sihteerinä neuvotteleva virkamies Anna Santala.

FAO:n komiteat ja niiden vastuutahot: 
Committee in Agriculture COAG (RO)
Committee on Forestry COFO (LVO)
Committee on Fisheries COFI (LVO)
Committee on Commodity Problems (EUKA)

Lisäksi ruokaturvakomitea Committee on Food Security CFS, jossa yleiskoordinaatio on UM:llä. MMM:ssa ruokaturvakomiteasta vastaa EUKA. Ruokaturvakomiteassa ovat FAO:n lisäksi Rooman kaksi muuta maatalousalan järjestöä WFP ja IFAD sekä kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin toimijat.

 

 

Lisätietoja

Anna Santala, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, EU-koordinaatio ja kansainväliset asiat Puhelin:0295162418   Sähköpostiosoite: