Porovahingot

Suurpedon aiheuttamasta porovahingosta ilmoitus tulee tehdä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Paliskunnan tulee merkata vahinkopaikka maastoon ja otettava talteen kuolleiden porojen molemmat korvat.

Porovahingosta voidaan korvata enintään suurpedon tappaman tai suurpetovahingon takia lopetetun poron käypää arvoa vastaava määrä puolitoistakertaisena. Porovahingosta suoritettava korvaus maksetaan poronomistajalle tai, jos omistajaa ei tiedetä, paliskunnalle.

Paliskunnalle voidaan maksaa poronomistajille edelleen jaettavaksi vasonnan ja marraskuun viimeisen päivän väliseltä ajalta laskennallisin perustein määräytyvää korvausta suurpetojen aiheuttamien vahinkojen vuoksi kadoksiin jääneistä poronvasoista (vasahävikkikorvaus).

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tulee tarvittaessa järjestää maastotarkastus porovahinkojen vahinkopaikalla.

Graafiset esitykset suurpetojen 2010-luvulla aiheuttamamista porovahingoista

 

Muualla verkossa

 

Petovahingoista Ruokaviraston sivuilla

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: