Puutarhatuotannon uusien menetelmien elinkaariset ympäristövaikutukset

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Kainuun Ammattiopisto

Vastuututkija: Kalle Hoppula (Luke)

Kokonaisrahoitus: 245 000 €, josta 160 000 € vuonna 2020

Hankeaika: 1.1.2020-31.3.2023

Puutarhatuotannossa teknologian kehitys ja rakennemuutos ovat olleet nopeita. Vadelman ja mansikan tunneliviljely on yleistynyt nopeasti ja ensimmäisissä yrityksissä on alkanut yrttien ja taimien vertikaaliviljely. Uudet tuotantomenetelmät käyttävät paljon lyhytikäisiä, puutarhayrityksen ulkopuolelta tuotuja tuotantopanoksia, joilla voidaan kasvattaa satomääriä ja laajentaa tuotantoaikaa. Uusissa menetelmissä voidaan käyttää tehokkaammin tuotantopanoksia, mutta samalla menetetään mahdollisuus hyödyntää luonnon omia ekosysteemipalveluita. Erot uusien ja vanhojen tuotantomenetelmien välillä tiedostetaan, mutta eri menetelmien aiheuttamia ympäristövaikutuksia ei kuitenkaan ole tutkittu, eikä niitä tiedetä riittävän tarkasti tällä hetkellä. Ilman tuotannon ja tuotteiden elinkaarista tarkastelua ja ympäristövaikutusten arviointia, tuotantomenetelmien ja tuotteiden kehittäminen kestävämpään suuntaan on vaikeaa.

Hankkeen tavoitteena on määrittää kehittyvän puutarhatuotannon elinkaariset ympäristövaikutukset esimerkkitapausten avulla ja tuoda ne alkutuottajien, tunneli- ja vertikaalijärjestelmävalmistajien, koulutuksen, neuvonnan, tutkimuksen sekä elinkeinoverkoston päättäjien ja kuluttajien tietoisuuteen. Elinkaariarvioinnin avulla voidaan tuoda esille uusien tuotantotapojen hyvät ja huonot puolet sekä ohjata tuotantomenetelmien ja tuotteiden kehitystä ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Tulevat tutkimus- ja kehittämistoimenpiteet voidaan ajantasaisen tiedon avulla keskittää tuotannoissa havaittuihin ongelmakohtiin.

Hankkeen päätoimija on Luonnonvarakeskus. Lisäksi Kainuun Ammattiopiston Luonnonvara-ala osallistuu aineiston tuotantoon ja syntyvän tiedon hyödyntämiseen puutarha-alan opetuksessa. Hankkeen tulosten siirrossa ja viestinnässä kumppaneina ovat Kauppapuutarhaliitto ja Hedelmän- ja Marjanviljelijäin Liitto. Aineiston tuotannon tukena ja kehittämisehdotusten työstämisessä hyödynnetään alan vertikaaliteknologian ja tunnelirakenteiden toimittajia ja kehittäjiä.